Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Digwyddiadau
  Mae yna lawer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar ein rhwydwaith bob mis, o gemau'r Chwe Gwlad i wyliau bwyd, cerddorol a diwylliannol yng Nghymru.
  Rhagor o wybodaeth
 • Ar y Trên
  Popeth mae angen i chi ei wybod am deithio ar ein trenau
  Rhagor o wybodaeth
 • Cymorth i Deithwyr
  Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth rhagorol i’n holl gwsmeriaid; dyma rai Cwestiynau Cyffredin i helpu ein teithwyr.
  Rhagor o wybodaeth
 • Gwybodaeth am Docynnau
  Angen newid eich tocyn? Angen gwybod sut mae cael y tocynnau rhataf? Dyma bopeth rydych chi angen ei wybod am docynnau
  Rhagor o wybodaeth
 • Newidiadau i Amserlenni
  Eisiau gwybod rhagor ynghylch sut rydyn ni’n delio ag achosion o oedi, torri i lawr, newidiadau i wasanaethau, a phroblemau. Dyma rai cwestiynau cyffredin sy’n ymwneud â’n hamserlen
  Rhagor o wybodaeth