Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Hawlio Iawndal
  Rydyn ni wastad yn ceisio sicrhau bod ein trenau'n rhedeg yn brydlon, ond mae oedi'n digwydd weithiau a phan fydd hynny’n digwydd, byddwn yn cynnig iawndal teg a phriodol.
  Rhagor o wybodaeth
 • Digwyddiadau
  Mae yna lawer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar ein rhwydwaith bob mis, o gemau'r Chwe Gwlad i wyliau bwyd, cerddorol a diwylliannol yng Nghymru.
  Rhagor o wybodaeth
 • Ar y Trên
  Popeth mae angen i chi ei wybod am deithio ar ein trenau
  Rhagor o wybodaeth
 • Cymorth i Deithwyr
  Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth rhagorol i’n holl gwsmeriaid; dyma rai Cwestiynau Cyffredin i helpu ein teithwyr.
  Rhagor o wybodaeth
 • Gwybodaeth am Docynnau
  Angen newid eich tocyn? Angen gwybod sut mae cael y tocynnau rhataf? Dyma bopeth rydych chi angen ei wybod am docynnau
  Rhagor o wybodaeth
 • Newidiadau i Amserlenni
  Eisiau gwybod rhagor ynghylch sut rydyn ni’n delio ag achosion o oedi, torri i lawr, newidiadau i wasanaethau, a phroblemau. Dyma rai cwestiynau cyffredin sy’n ymwneud â’n hamserlen
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  TfW Smartcards
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Gallwch weld pa mor brysur mae eich trên yn debygol o fod.
  Er mwyn i chi allu penderfynu ar yr amser gorau ar gyfer eich taith cyn i chi archebu.
  Rhowch gynnig arni