Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

GWNEWCH Y GORAU O’CH SUL

Rydyn ni wedi trawsnewid amserlenni dydd Sul ledled ein rhwydwaith, drwy gynnig 40% yn fwy o wasanaethau ar draws y rhwydwaith, sy’n rhoi mwy o ddewis nag erioed i chi ac yn gwneud teithio’n haws.

Mae cynyddu nifer y gwasanaethau ar ddydd Sul yn gam pwysig tuag at ddatblygu rhwydwaith trafnidiaeth a gallwch chi fod yn falch ohono.

 

Mae'r gwelliannau'n cynnwys

Rhymni – Caerdydd

 • Saith gwasanaeth ychwanegol rhwng Rhymni a Chaerdydd
 • 13 gwasanaeth ychwanegol rhwng Caerdydd a Chaerffili, gan gynnwys gwasanaethau cynharach a hwyrach.

 

Treherbert – Caerdydd

 • 13 gwasanaeth ychwanegol sydd bellach yn cynnig gwasanaeth pob awr a gwasanaethau cynharach a hwyrach.

 

Ynys y Barri – Caerdydd

 • Mae amserlen yr haf bellach yn rhedeg trwy gydol y flwyddyn ac mae'n cynnwys gwasanaethau cynharach a hwyrach.

 

Gwennol Bae Caerdydd

 • 30 gwasanaeth ychwanegol a fydd bellach yn rhedeg tan 22:00 (roedd yn arfer gorffen am 19:00).

 

Maesteg – Caerdydd

 • Gwasanaeth newydd sbon gyda 14 gwasanaeth, 7 bob ffordd.

 

Caerdydd Canolog – Abertawe

 • 15 gwasanaeth ychwanegol rhwng y ddwy ddinas, gan gynnwys gwasanaethau cynharach a hwyrach.

 

Amwythig – Crewe

 • Saith gwasanaeth ychwanegol, ynghyd â gwasanaeth gwennol newydd ar gyfer arosfannau lleol a gwasanaethau cyflymach uniongyrchol.

 

Pwllheli – Machynlleth

 • Wyth gwasanaeth ychwanegol, yn cynyddu'r gwasanaeth o un gwasanaeth dwyffordd i bum gwasanaeth dwyffordd drwy gydol y dydd.

 

Aberystwyth – Amwythig

 • Pum gwasanaeth ychwanego

 

Caer – Crewe

 • Gwasanaethau ychwanegol wrth i wasanaeth yr haf gael ei ymestyn i wasanaeth blwyddyn gron.

 

Cyffordd Llandudno – Tref Llandudno

 • 31 gwasanaeth ychwanegol ar ddydd Sul, gyda gwasanaeth gaeaf newydd sbon wrth i'r gwasanaeth haf gael ei ymestyn i wasanaeth blwyddyn gron.

 

Cyffordd Llandudno – Blaenau Ffestiniog

 • Wyth gwasanaeth ychwanegol gyda gwasanaeth newydd sbon ar gyfer y rhan hon o'r rheilffordd

 

Caergybi i Fanceinion

 • Gwasanaethau ychwanegol yn ymestyn amserlen gwasanaeth yr haf i wasanaeth blwyddyn gron.