Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Rydym bob amser yn ceisio sicrhau bod ein trenau yn rhedeg ar amser, ond mae oedi yn digwydd weithiau a pan mae hyn yn digwydd fe fyddwn yn cynnig iawndal teg a phriodol.

Os yw un o’n trenau yn rhedeg yn hwyr neu wedi’i ohirio am unrhyw reswm, ac oherwydd hynny yr ydych yn cyrraedd yr orsaf cyrchfan 30 munud neu’n hwyrach nag y trefnwyd, mi fydd ad-daliad oedi yn berthnasol.

Rhaid i bob cais am iawndal gael ei dderbyn gennym o fewn 28 diwrnod i gwblhau'ch taith. Cliciwch ar y botwm isod i lenwi ffurflen Ad-dalu Oedi.

Mi fydd rhaid i chi ddarparu:

  • Dyddiad y daith
  • Amser y trên a chafodd ei oedi
  • Tarddiad a chyrchfan eich taith
  • Llun neu sgan o’r tocynnau a brynwyd ar gyfer eich taith

Fflurflen Ad-dalu Oedi

 

 

Fel arall, ydych chi’n edrych am

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}