Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Edrychwch ar rai o’r Marchnadoedd Nadolig y gallwch chi eu cyrraedd ar ein rhwydwaith y mis Rhagfyr yma

Cofiwch gymryd cip ar yr adran arbed arian sy’n rhestru ffyrdd a all helpu i leihau’ch costau teithio, fel archebu tocynnau Advance neu deithio mewn grŵp.

Marchnadoedd Nadolig Caerdydd

Travel to Cardiff Christmas Markets by train with Transport for WalesDiolch i Craft*folK am y llun

Bydd Marchnad Nadolig Caerdydd yn ôl ar strydoedd cerdded Canol Dinas Caerdydd gyda chriw cyffrous ac amrywiol arall o arddangoswyr newydd a rhai sy’n dychwelyd. Eu gwaith gwreiddiol nhw, sydd wedi’i wneud â llaw, sy’n gwneud ein marchnad ni mor wahanol ac arbennig bob blwyddyn. Mae ein stondinau pren wedi’u haddurno’n hardd, ac maent i'w cael ar Heol Sant Ioan, Working Street, Hills Street a’r Aes.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Marchnadoedd Nadolig Birmingham

Birmingham Christmas MarketsDiolch i Frankfurt Christmas Market Ltd am y llun

Yn Birmingham mae farchnad Almaenig go iawn fwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae yno amrywiaeth fawr o nwyddau traddodiadol ac anrhegion a llawer o fwyd a diod da. Bydd pretzels, schnitzels, bratwursts, a chnau almon wedi’u rhostio yn tynnu dŵr i’ch dannedd, a gallwch olchi'r cyfan i lawr â gluhwein, weissbeer (cwrw gwenith), neu siocled poeth melys.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Marchnadoedd Nadolig Manceinion

Travel by train to Manchester Christmas Markets with Transport for Wales

Mae Marchnadoedd Nadolig Manceinion wedi ennill gwobrau ac maent yn dychwelyd y gaeaf yma i gynnig bwyd rhyngwladol blasus, diodydd ac anrhegion Nadoligaidd crefftus yng nghanol y ddinas fyrlymus hon. Bydd mwy na 300 o stondinau a chabanau addurnedig yng nghanol y ddinas, a gall pawb fynd i'r Marchnadoedd Nadolig yn rhwydd ac yn rhad ac am ddim.

Amseroedd trenau athocynnau

 

Marchnadoedd Nadolig Abertawe

Travel by Train to Swansea Christmas Market with Transport for Wales

Bydd amrywiaeth o grefftwyr dawnus, masnachwyr a gwerthwyr bwyd stryd blasus yn cynnig detholiad gwych o anrhegion unigryw, danteithion hyfryd ac addurniadau prydferth ym Marchnad Nadolig Abertawe.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Marchnadoedd Nadolig Caer

Travel to Chester Christmas Markets by train with Transport for Wales

 

 

 

Ymunwch yn hwyl yr ŵyl. Mae 70 o stondinau ar ffurf cabannau pren yn llawn o nwyddau wedi’u gwneud â llaw a chynnyrch lleol sy’n berffaith i lenwi'r hosan.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Marchnadoedd Nadolig Caerffili

Caerphilly Christmas Markets

Cewch flas ar olygfeydd, synau ac arogleuon tref a chastell Caerffili wrth baratoi ar gyfer y Nadolig, gyda bwyd blasus, arogl gwin poeth, theatr stryd cyffrous a mwy na 100 o stondinau bwyd, crefftau a rhoddion. Dewch o hyd i’r anrhegion Nadolig perffaith ym Marchnad Nadolig Caerffili... gwin, gwirod, siocledi, gemwaith, neu rywbeth mwy anghyffredin. Teimlwch yn Nadoligaidd wrth grwydro ymysg yr addurniadau a’r stondinau (tra’n blasu peth o’r bwyd a diod blasus wrth gwrs!)

Amseroedd trenau athocynnau

  • 4 November 2019
    One Year In
    Dear Customers,