Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Teithio digyswllt
  Dyma sut gallwch chi deithio’n ddigyswllt  Mae ein ap TfW Rail, ein gwefan, ein peiriannau prynu tocynnau a’n Cardiau Clyfar yn blaenoriaethu cynllunio teithiau, prynu tocynnau a theithio’n ddigyswllt. Rydyn ni nawr yn gallu derbyn hyd at £45 drwy daliad digyswllt mewn gorsafoedd ac, os yw ar gael, ar drenau. Yn anffodus, ar hyn o bryd efallai na fydd cyfleusterau prynu tocynnau ar gael ar ein trenau weithiau.  Mae’r canllawiau pwysig diweddaraf am deithio ar gael yma  
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau Advance
  Newyddion da, mae gennym tocynnau Advance rhatach ar filoedd o llwybrau ychwanegol, sy'n golygu bod dal fyny a theulu a ffrindiau yn fwy fforddiadwy nag erioed. Medrwch arbed ar gyfartaledd 43% gyda ein tocynnau Advance.
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau Unrhyw Bryd
  Mae tocynnau Unrhyw Bryd yn wych am hyblygrwydd oherwydd mae modd eu defnyddio unrhyw bryd yn ystod y dydd, ar unrhyw ddiwrnod o'r wythnos. Mae modd prynu cyn y diwrnod neu'n syth cyn cychwyn ar eich taith, felly nid oes angen i chi archebu ymlaen llaw. Mae sut mae'r rhain yn gweithio'n dibynnu ar ba mor bell rydych chi'n teithio ac a ydych chi'n dymuno cael tocyn unffordd neu ddwyffordd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Archebu teithiau busnes
  Nid ydym yn derbyn unrhyw archebion busnes ar hyn o bryd I gael cyngor am ad-daliad, ewch i: trctrenau.cymru/cy/ad-dalu-pris-tocynnau
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau Teithio Rhatach
  Os oes gennych chi Docyn Teithio Rhatach gan un o Awdurdodau Lleol Cymru, bydd modd i chi deithio am ddim ar lawer o’n trenau.
  Rhagor o wybodaeth
 • Dosbarth Cyntaf
  Mae taith Dosbarth Cyntaf yn gyfle i chi deithio’n gyfforddus ac yn fodd i chi gael hoe ac ymlacio.
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau symudol
  Bydd ein tocynnau symudol yn arbed amser i chi yn yr orsaf. Byddwn yn anfon eich tocyn yn syth i’ch ffôn Android neu Apple.
  Rhagor o wybodaeth
 • Multiflex
  Multiflex, ein ‘trwydded’ 12 tocyn, yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau gwahanol.
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau Cyfnodau Tawelach
  Ar gael ar gyfnodau tawelach yn ystod y dydd, mae tocynnau cyfnodau tawelach yn cynnig gwerth am arian a hyblygrwydd gwych. Gallwch eu prynu ymlaen llaw neu ychydig cyn eich taith. Neu'n well byth, gallwch eu defnyddio unrhyw bryd ar benwythnosau a gwyliau banc.
  Rhagor o wybodaeth
 • Rovers a Rangers
  Gallwch chi grwydro Cymru ar y trên gyda thocyn Rover neu Ranger. Cewch deithio faint fynnwch chi am ddiwrnod a gallwch chi ddewis pa ran o’r rhwydwaith rydych chi am ei chrwydro. A does dim angen cynllunio ymlaen llaw. Gallwch chi eu prynu ar y diwrnod o un o’n swyddfeydd tocynnau neu ar y trên.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  TfW Smartcards
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Gallwch weld pa mor brysur mae eich trên yn debygol o fod.
  Er mwyn i chi allu penderfynu ar yr amser gorau ar gyfer eich taith cyn i chi archebu.
  Rhowch gynnig arni