Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
 • Multiflex
  Multiflex, ein ‘swp’ 12 tocyn, yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau gwahanol.
  Rhagor o wybodaeth
 • Archwilio Cymru
  O gestyll hanesyddol a mynyddoedd dramatig i draethau godidog a theithiau cerdded gwych, mae modd darganfod mwy o Gymru am lai gan ddefnyddio Pas Archwilio Cymru.  Mae'n ddelfrydol ar gyfer eich gwyliau yng Nghymru.
  Rhagor o wybodaeth
 • Crwydro'r Brifddinas
  Am £4.50 yn unig, cewch fwynhau teithio di-ben-draw ar yr un diwrnod ar drenau yn ardal Caerdydd a Phenarth, yn ystod cyfnodau tawelach, gyda'n tocyn trên diwrnod, Crwydro'r Brifddinas.  Mae'n fwy hyblyg ac mae'n cynnig gwell gwerth am arian na phrynu tocyn dwyffordd neu wahanol gyfuniadau o docynnau unffordd pan fyddwch chi'n teithio yn ystod cyfnodau tawelach.
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau Unrhyw Bryd
  Mae tocynnau Unrhyw Bryd yn wych os ydych chi am gael hyblygrwydd oherwydd cewch eu defnyddio unrhyw bryd yn ystod y dydd, ar unrhyw ddiwrnod o'r wythnos.  Cewch eu prynu ymlaen llaw neu yn syth cyn cychwyn ar eich taith, felly nid oes angen i chi archebu ymlaen llaw.  Mae sut mae'r rhain yn gweithio'n dibynnu ar ba mor bell rydych chi'n teithio ac a ydych chi'n dymuno cael tocyn unffordd neu ddwyffordd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau Advance
  Tocynnau Advance yw ein tocynnau gwerth gorau am arian a gallwch ddefnyddio eich Cerdyn Rheilffordd i gael gostyngiad wrth archebu. Tocynnau unffordd ydyn nhw felly gallwch brynu cyfuniad o docynnau gwahanol. Dim ond ar y trên rydych chi wedi’i archebu y gallwch eu defnyddio.
  Rhagor o wybodaeth
 • SailRail
  Tocyn trên a llong ar y cyd ydi SailRail – mae’n berffaith ar gyfer crwydro Iwerddon. Gallwch deithio o unrhyw un o orsafoedd trên Trafnidiaeth Cymru i Gaergybi a dal llong Irish Ferries neu Stenaline o’r fan honno.
  Rhagor o wybodaeth
 • Ranger a Rover
  Gallwch chi grwydro Cymru ar y trên gyda thocyn Rover neu Ranger. Cewch deithio faint fynnwch chi am ddiwrnod a gallwch chi ddewis pa ran o’r rhwydwaith rydych chi am ei chrwydro. A does dim angen cynllunio ymlaen llaw. Gallwch chi eu prynu ar y diwrnod o un o’n swyddfeydd tocynnau neu ar y trên.
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau Cyfnodau Tawelach
  Ar gael ar gyfnodau tawelach yn ystod y dydd, mae tocynnau cyfnodau tawelach yn cynnig gwerth am arian a hyblygrwydd gwych. Gallwch eu prynu ymlaen llaw neu ychydig cyn eich taith. Neu'n well byth, gallwch eu defnyddio unrhyw bryd ar benwythnosau a gwyliau banc.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Trafnidiaeth Cymru
  Trafnidiaeth Cymru ydy eich gweithredwr trenau newydd
  Rhagor o wybodaeth
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Map o'r Llwybr
  Mae ein map o’r llwybr yn dangos ble mae ein gwasanaethau yn rhedeg ar draws ein rhwydwaith.
  Rhagor o wybodaeth
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Ap Tocynnau Trafnidiaeth Cymru
  Y ffordd hawdd o gynllunio teithiau a chael y tocynnau rhataf
  Rhagor o wybodaeth