Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Tocynnau Advance
  Tocynnau Advance yw ein tocynnau gwerth gorau am arian a gallwch ddefnyddio eich Cerdyn Rheilffordd i gael gostyngiad wrth archebu. Tocynnau unffordd ydyn nhw felly gallwch brynu cyfuniad o docynnau gwahanol. Dim ond ar y trên rydych chi wedi’i archebu y gallwch eu defnyddio. Bydd cwsmeriaid sy’n archebu ymlaen llaw yn arbed 48%* argyfartaledd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau Unrhyw Bryd
  Mae tocynnau Unrhyw Bryd yn wych am hyblygrwydd oherwydd mae modd eu defnyddio unrhyw bryd yn ystod y dydd, ar unrhyw ddiwrnod o'r wythnos. Mae modd prynu cyn y diwrnod neu'n syth cyn cychwyn ar eich taith, felly nid oes angen i chi archebu ymlaen llaw. Mae sut mae'r rhain yn gweithio'n dibynnu ar ba mor bell rydych chi'n teithio ac a ydych chi'n dymuno cael tocyn unffordd neu ddwyffordd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Crwydro'r Brifddinas
  Am £4.50 yn unig, cewch fwynhau teithio di-ben-draw ar yr un diwrnod ar drenau yn ardal Caerdydd a Phenarth, yn ystod cyfnodau tawelach, gyda'n tocyn trên diwrnod, Crwydro'r Brifddinas.  Mae'n fwy hyblyg ac mae'n cynnig gwell gwerth am arian na phrynu tocyn dwyffordd neu wahanol gyfuniadau o docynnau unffordd pan fyddwch chi'n teithio yn ystod cyfnodau tawelach.
  Rhagor o wybodaeth
 • Archwilio Cymru
  O gestyll hanesyddol a mynyddoedd dramatig i draethau godidog a theithiau cerdded gwych, mae modd darganfod mwy o Gymru am lai gan ddefnyddio Pas Archwilio Cymru.  Mae'n ddelfrydol ar gyfer eich gwyliau yng Nghymru.
  Rhagor o wybodaeth
 • Dosbarth Cyntaf
  Mae taith Dosbarth Cyntaf yn gyfle i chi deithio’n gyfforddus ac yn fodd i chi gael hoe ac ymlacio.
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau symudol
  Bydd ein tocynnau symudol yn arbed amser i chi yn yr orsaf. Byddwn yn anfon eich tocyn yn syth i’ch ffôn Android neu Apple.
  Rhagor o wybodaeth
 • Multiflex
  Multiflex, ein ‘trwydded’ 12 tocyn, yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau gwahanol.
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau Cyfnodau Tawelach
  Ar gael ar gyfnodau tawelach yn ystod y dydd, mae tocynnau cyfnodau tawelach yn cynnig gwerth am arian a hyblygrwydd gwych. Gallwch eu prynu ymlaen llaw neu ychydig cyn eich taith. Neu'n well byth, gallwch eu defnyddio unrhyw bryd ar benwythnosau a gwyliau banc.
  Rhagor o wybodaeth
 • Ranger a Rover
  Gallwch chi grwydro Cymru ar y trên gyda thocyn Rover neu Ranger. Cewch deithio faint fynnwch chi am ddiwrnod a gallwch chi ddewis pa ran o’r rhwydwaith rydych chi am ei chrwydro. A does dim angen cynllunio ymlaen llaw. Gallwch chi eu prynu ar y diwrnod o un o’n swyddfeydd tocynnau neu ar y trên.
  Rhagor o wybodaeth
 • RheilHwylio
  Tocyn trên a llong ar y cyd ydi RheilHwylio – mae’n berffaith ar gyfer crwydro Iwerddon. Gallwch deithio o unrhyw un o orsafoedd trên Trafnidiaeth Cymru i Gaergybi a dal llong Irish Ferries neu Stenaline o’r fan honno.
  Rhagor o wybodaeth
 • Cerdyn Clyfar
  Dim mwy o docynnau papur
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Mae gan Gymru lawer i’w gynnig
  Darganfod hyd a lled rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru
  Archwiliwch ein Rhwydwaith
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  Amseroedd trenau a thocynnau