Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Bydd y Metro yn ei gwneud hi'n haws i deithio, boed ar y trên, y bws, y beic neu ar droed.  Bydd yn ei gwneud hi'n haws i fynd i’r gwaith neu’r ysgol, i gyrraedd apwyntiad yn yr ysbyty neu i grwydro gyda’r nos a thros y penwythnos gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Bydd y Metro yn rhwydwaith trafnidiaeth o'r radd flaenaf, a bydd yn trawsnewid bywydau pobl yng Nghymru a’r Gororau, gan wella’r mynediad at swyddi, hamdden a chyfleoedd eraill.

 

Pa fanteision y gallwch chi ddisgwyl eu cael?

Bydd gwasanaethau rheilffordd yn rhan allweddol o'r Metro, a gall y cwsmeriaid ddisgwyl gwasanaeth modern lle gallwch chi gyrraedd a mynd ac sy’n cynnig:

  • Teithiau cyflymaf, ac amseroedd teithio is
  • Cysylltiadau gwell rhwng gwahanol fathau o drafnidiaeth
  • Mwy o gapasiti
  • Gwasanaethau amlach
  • Gwasanaethau mwy dibynadwy 
  • Gwasanaethau mwy hygyrch
  • Tocynnau rhatach a ffordd fwy fforddiadwy o deithio ar y trên
  • Gwasanaethau gwyrddach

O fis Rhagfyr 2022 ymlaen, byddwn ni'n cyflwyno trenau newydd i ddarparu mynediad gwastad ar gyfer cwsmeriaid.

 

Tri chynllun Metro

We’re currently working on three Metro schemes in Wales and the borders, click to find out more;

Metro De Cymru
Metro Bae Abertawe
Metro Gogledd Cymru

 

Trenau

Rydyn ni’n brysur y tu ôl i'r llenni yn adeiladu trenau newydd a mwy cyfforddus i ddarparu gwasanaethau Metro modern ac effeithiol lle gallwch chi gyrraedd a mynd. Byddwch chi'n dechrau gweld y rhain ar waith yn 2022.

Bydd y trenau hyn yn cynyddu ein capasiti yn fawr, ac yn trawsnewid y profiadau mae ein cwsmeriaid yn eu cael wrth deithio.   Byddant hefyd yn cynnig llawer o nodweddion newydd, gan gynnwys mynediad gwastad, mwy o le i feiciau, a system awyru.

 

Our Future Fleet

Stadler FLIRT (TMMU)

Stadler FLIRT (TMMU) 

We'll be using innovative Tri-mode multiple unit (diesel, electric, battery) which are much greener for the environment. Currently being built in Switzerland by Stadler. 

 

Stadler Citylink

Stadler Citylink

You can expect to see these units on the railway and on-street tramwys. Being built in Valencia by Stadler these electric/battery tram-train have good acceleration and environmentally friendly.

 

Stadler FLIRT (DEMU)

Stadler FLIRT (DEMU)

Four-carriage electric and diesel trains similar to our tri-mode trains.

 

Beth sy'n digwydd gyda’r Metro nawr?

Mae pob un o'r cynlluniau Metro rydyn ni'n gweithio arnynt ar wahanol gamau o’u datblygiad. 
Mae’r gwaith eisoes wedi dechrau ar Fetro De Cymru a gallwch chi ddarllen ein newyddion diweddaraf yn y fan yma.