Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Cymerwch gipolwg ar ein trenau Metro

Gallwch gael taith rithiol o’n trenau newydd drwy glicio’r botwm isod. Bydd y trenau hyn yn cynyddu ein capasiti yn sylweddol, ac yn trawsnewid profiadau cwsmeriaid wrth deithio.  Byddant hefyd yn cynnig llawer o nodweddion newydd, gan gynnwys mynediad gwastad, mwy o le i feiciau, a system awyru.

Bydd y profiad yn gweithio orau gan ddefnyddio clustffonau VR ond gallwch barhau i archwilio a symud drwy ddefnyddio’ch cyfrifiadur neu’ch ffôn symudol

 

Lansio

 

Defnyddiwch y ddewislen yn y daith ryngweithiol i symud o gwmpas ac i archwilio.

Symbol Gweithredu
Backward Mynd yn ôl i’r sgrin flaenorol
Screens Gweld pob sgrin 
Pan left Edrych i’r chwith
Right Edrych i’r dde
Up Edrych i fyny
Down Edrych i lawr
Zoom in Nesáu
Zoom out Pellhau
VR mode Defnyddio modd VR (yn rhannu’r sgrin ar gyfer sbectol VR)
Full screen Sgrin lawn
Hide menu Cuddio’r ddewislen
Forward Symud ymlaen
Gyro Defnyddio’r synwyryddion symud ar ffôn clyfar neu dabled i edrych o gwmpas.

 

Cofrestrwch i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y Metro

 

European Regional Development Fund Logo