Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Meysydd parcio

Mae meysydd parcio ar gael yn y rhan fwyaf o’n gorsafoedd. Mae'r meysydd parcio’n cael eu rhedeg naill ai gennym ni, gan NCP, neu gan yr awdurdod lleol. Mae mwy o wybodaeth am barcio, gan gynnwys y lleoliadau, y prisiau, yr oriau agor a nifer y lleoedd parcio ar gael ar dudalennau gorsafoedd.

I gael gwybod am y tocynnau wythnosol, chwarterol a blynyddol ar gyfer y meysydd parcio sy’n cael eu rhedeg gennym ni, ewch i’n tudalen meysydd parcio.

Parcio a Theithio

Mae gennym ni dros 2,000 o lefydd parcio (Yn cynnwys dros 100 o lefydd hygyrch) mewn 24 o orsafoedd a phob un o fewn 30 munud ar drên i Gaerdydd Canolog 

Cysylltiadau bws

Mae ein tocynnau bws a thrên integredig yn eich helpu i gyrraedd pen eich taith pan nad oes gorsaf drenau gerllaw.

PlusBus

Ychwanegwch deithio digyfyngiad at eich tocyn trên gyda PlusBus. Gallwch ychwanegu taith ar fws ar ddechrau neu ddiwedd eich siwrnai, neu ar y naill ben a'r llall o’ch siwrnai ar y trên.. I gael manylion ac i weld pa fannau sy’n cymryd rhan, ewch i wefan PlusBus. Prynwch docynnau PlusBus yn yr orsaf neu ar-lein wrth archebu eich siwrnai drên nesaf.

Tacsis

Angen tacsi i’r orsaf neu oddi yno? Bydd ein tudalennau gorsafoedd yn dweud wrthych a oes safle tacsis ar gael. Neu i gael rhagor o wybodaeth a manylion cyswllt cwmnïau tacsis lleol, ewch i wefan Traintaxi

Cysylltiadau meysydd awyr

Gall ein trenau fynd â chi ar eich union i feysydd awyr Caerdydd, Birmingham Rhyngwladol a Manceinion. Felly gadewch y car gartref a defnyddiwch ein cysylltiadau meysydd awyr.

SailRail

Yn teithio i Iwerddon? I gael gwasanaeth di-dor, am bris rhesymol, teithiwch ar y trên a’r fferi o Gaergybi neu Abergwaun - dewiswch SailRail.