Mynd ymlaen i’r prif gynnwys

Teithio dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd gyda Thrafnidiaeth Cymru

Mae’r Nadolig yn arfer bod yn adeg brysur i waith peirianneg gan fod Network Rail yn manteisio ar y ffaith fod y rhwydwaith ar gau ar Ddydd Nadolig a Gŵyl San Steffan. Hefyd, mae’r gwasanaethau’n gorffen yn gynnar ar Noswyl Nadolig a Nos Galan.

Gellir gweld pa waith peirianneg y mae Network Rail yn ei wneud ledled y DU dros y Nadolig yn y fan yma www.nationalrail.co.uk/christmas

Dyma grynodeb o’r hyn sy’n digwydd ar rwydwaith Trafnidiaeth Cymru a sut bydd hynny’n effeithio ar wasanaethau dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Ond cynghorir chi i fynd ar y cynllunydd taith ar-lein cyn i chi deithio i edrych ar y cynlluniau ar gyfer eich taith chi.

 • Newidiadau i’r Gwasanaeth Trenau

  • Dydd Sadwrn 22 Rhagfyr 2018
  • Disgwylir i’r gwasanaethau weithredu yn ôl yr arfer, yn dibynnu ar waith peirianneg lleol
  •  
  • Dydd Sul 23 Rhagfyr 2018
  • Disgwylir i’r gwasanaethau weithredu yn ôl yr arfer, yn dibynnu ar waith peirianneg lleol
  •  
  • Dydd Llun 24 Rhagfyr 2018
  • O 20:00 ymlaen, bydd y gwasanaethau’n dechrau cau am wyliau’r Nadolig. Edrychwch ar y cynlluniau ar gyfer eich taith chi yn y fan yma
  •  
  • Dydd Mawrth 25 Rhagfyr 2018
  • Dim gwasanaeth ar Ddydd Nadolig.
  •  
  • Dydd Mercher 26 Rhagfyr 2018
  • Dim gwasanaeth ar Ŵyl San Steffan.
  •  
  • Dydd Iau 27 Rhagfyr 2018
  • Bydd y gwasanaethau trenau’n dechrau’n hwyrach na’r arfer oherwydd gwaith peirianneg lleol. Edrychwch ar y cynlluniau ar gyfer eich taith chi yn y fan yma.
  • Gwaith peirianneg pwysig yn effeithio ar wasanaethau yn rhan ddeheuol y rhwydwaith
  • Casnewydd – Caerloyw
  • Llai o leoliadau parcio yn Orsaf Casnewydd
  • Oherwydd gwaith diweddaru hanfodol yn ardal Cyffordd Twnnel Hafren, bydd gwasanaeth bws yn weithredol rhwng Casnewydd a Chaerloyw, yn lle’r rheilffordd
  • Gwasanaethau Lleol Caerdydd a’r Cymoedd
  • Oherwydd bod platfformau wedi cau yng Nghaerdydd Canolog, bydd newidiadau i holl wasanaethau lleol Caerdydd a'r Cymoedd, gan gynnwys Gwasanaethau Glynebwy a Maesteg
  •  
  • Dydd Gwener 28 Rhagfyr
  • Bydd gwasanaethau trenau yn gweithredu yn ôl yr arfer, gyda rhywfaint o waith peirianneg lleol. Edrychwch ar y cynlluniau ar gyfer eich taith chi yn y fan yma
  • Gwaith peirianneg pwysig yn effeithio ar wasanaethau yn rhan ddeheuol y rhwydwaith
  • Casnewydd – Caerloyw
  • Oherwydd gwaith diweddaru hanfodol yn ardal Cyffordd Twnnel Hafren, bydd gwasanaeth bws yn weithredol rhwng Casnewydd a Chaerloyw, yn lle’r rheilffordd
  • Gwasanaethau Lleol Caerdydd a’r Cymoedd
  • Oherwydd bod platfformau wedi cau yng Nghaerdydd Canolog, bydd newidiadau i holl wasanaethau lleol Caerdydd a'r Cymoedd, gan gynnwys Gwasanaethau Glynebwy a Maesteg
  •  
  • Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr 2018
  • Yr un fath ag ar 28 Rhagfyr. Gweler uchod
  •  
  • Dydd Sul 30 Rhagfyr 2018
  • Yr un fath ag ar 28 Rhagfyr. Gweler uchod
  •  
  • Dydd Llun 31 Rhagfyr 2018
  • O 20:00 ymlaen, bydd y gwasanaethau’n dechrau cau am wyliau’r Nadolig. Edrychwch ar y cynlluniau ar gyfer eich taith chi yn y fan yma
  • Gwaith peirianneg pwysig yn effeithio ar wasanaethau yn rhan ddeheuol y rhwydwaith
  • Casnewydd – Caerloyw
  • Oherwydd gwaith diweddaru hanfodol yn ardal Cyffordd Twnnel Hafren, bydd gwasanaeth bws yn weithredol rhwng Casnewydd a Chaerloyw, yn lle’r rheilffordd
  • Gwasanaethau Lleol Caerdydd a’r Cymoedd
  • Oherwydd bod platfformau wedi cau yng Nghaerdydd Canolog, bydd newidiadau i holl wasanaethau lleol Caerdydd a'r Cymoedd, gan gynnwys Gwasanaethau Glynebwy a Maesteg
  •  
  • Dydd Mawrth 1 Ionawr 2019
  • NI FYDD gwasanaethau lleol Caerdydd a’r Cymoedd ar gael (ac eithrio gwasanaethau Maesteg, Glynebwy a Bro Morgannwg)
  • Bydd gwasanaethau trenau ar lwybrau eraill yn dechrau’n hwyrach na’r arfer.
  • Casnewydd – Caerloyw
  • Oherwydd gwaith diweddaru hanfodol yn ardal Cyffordd Twnnel Hafren, bydd gwasanaeth bws yn weithredol rhwng Casnewydd a Chaerloyw, yn lle’r rheilffordd
  • Oherwydd gwaith diweddaru hanfodol yn ardal Manceinion, bydd gwasanaeth bws yn weithredol rhwng Warrington Bank Quay a Manceinion Piccadilly tan 1800, yn lle’r rheilffordd
  •  
  • Dydd Mercher 2 Ionawr 2019
  • Bydd gwasanaethau trenau yn rhedeg yn ôl yr arfer, gyda rhywfaint o waith peirianneg lleol. Edrychwch ar y cynlluniau ar gyfer eich taith chi yn y fan yma
 • Amseroedd Agor Gwasanaethau i Gwsmeriaid

  • Dydd Gwener 21 Rhagfyr
  • Ganolfan Alwadau - 08.00 tan 20.00
  • Live Twitter - 07.00 tan 20.00
  •  
  • Dydd Sadwrn 22 Rhagfyr

  • Ganolfan Alwadau - 08.00 tan 20.00
  • Twitter Byw - 08.00 tan 20.00
  •  
  • Dydd Sul 23 Rhagfyr
  • Ganolfan Alwadau - 11:00 tan 20:00
  • Twitter Byw - 11:00 tan 20:00
  •  
  • Dydd Llun 24 Rhagfyr
  • Ganolfan Alwadau - 08:00 tan 16:00
  • Twitter Byw - 08:00 tan 16:00
  •  
  • Dydd Mawrth 25 Rhagfyr Dydd Nadolig
  • Ganolfan Alwadau - WEDI CAU
  • Live Twitter - WEDI CAU
  •  
  • Dydd Mercher 26 Rhagfyr Gŵyl San Steffan
  • Ganolfan Alwadau - WEDI CAU
  • Twitter Byw - WEDI CAU
  •  
  • Dydd Iau 27 Rhagfyr
  • Ganolfan Alwadau - 08.00 tan 20.00
  • Twitter Byw - 07.00 tan 20.00
  •  
  • Dydd Gwener 28 Rhagfyr
  • Ganolfan Alwadau - 08.00 tan 20.00
  • Twitter Byw - 07.00 tan 20.00
  •  
  • Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr
  • Ganolfan Alwadau - 08.00 tan 20.00
  • Twitter Byw - 08.00 tan 20.00
  •  
  • Dydd Sul 30 Rhagfyr
  • Ganolfan Alwadau - 11:00 tan 20:00
  • Twitter Byw - 11:00 tan 20:00
  •  
  • Dydd Llun 31 Rhagfyr Nos Galan
  • Ganolfan Alwadau - 08.00 tan 16:00 
  • Twitter Byw - 08.00 tan 16:00
  •  
  • Dydd Mawrth 1 Ionawr Dydd Calan
  • Ganolfan Alwadau - 10.00 tan 18.00 
  • Twitter Byw - 10.00 tan 18.00
  •  
  • Dydd Mercher 2 Ionawr
  • Ganolfan Alwadau - 08:00 tan 20:00
  • Twitter Byw - 07:00 tan 20:00
 • Amseroedd Agor Eiddo Coll

  • Dydd Gwener 21 Rhagfyr
   10.00 tan 16.00

  • Dydd Sadwrn 22 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Sul 23 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Llun 24 Rhagfyr Noswyl Nadolig
   WEDI CAU

  • Dydd Mawrth 25 Rhagfyr Dydd Nadolig
   WEDI CAU

  • Dydd Mercher 26 Rhagfyr Gŵyl San Steffan
   WEDI CAU

  • Dydd Iau 27 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Gwener 28 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Sul 30 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Llun 31 Rhagfyr Nos Galan
   10.00 tan 16.00

  • Dydd Mawrth 1 Ionawr Dydd Calan
   10.00 tan 16.00

  • Dydd Mercher 2 Ionawr
   10:00 tan 16:00

 • Amseroedd Agor Teithiau Busnes

  • Dydd Gwener 21 Rhagfyr
   08.30 tan 16.30

  • Dydd Sadwrn 22 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Sul 23 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Llun 24 Rhagfyr Noswyl Nadolig
   WEDI CAU

  • Dydd Mawrth 25 Rhagfyr Dydd Nadolig
   WEDI CAU

  • Dydd Mercher 26 Rhagfyr Gŵyl San Steffan
   WEDI CAU

  • Dydd Iau 27 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Gwener 28 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Sul 30 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Llun 31 Rhagfyr 2018 Noswyl Nadolig 
   WEDI CAU

  • Dydd Mawrth 1 Ionawr 2019 Dydd Nadolig
   WEDI CAU

  • Dydd Mercher 2 Ionawr 2019
   08.30 tan 16.30

Newidiadau i wasanaethau - Nadolig 2018

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

 • Dim ffioedd archebu
 • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}