Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Teithio dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd gyda Thrafnidiaeth Cymru

Mae’r Nadolig yn arfer bod yn adeg brysur i waith peirianneg gan fod Network Rail yn manteisio ar y ffaith fod y rhwydwaith ar gau ar Ddydd Nadolig a Gŵyl San Steffan. Hefyd, mae’r gwasanaethau’n gorffen yn gynnar ar Noswyl Nadolig a Nos Galan.

Gellir gweld pa waith peirianneg y mae Network Rail yn ei wneud ledled y DU dros y Nadolig yn y fan yma www.nationalrail.co.uk/christmas

Dyma grynodeb o’r hyn sy’n digwydd ar rwydwaith Trafnidiaeth Cymru a sut bydd hynny’n effeithio ar wasanaethau dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Ond cynghorir chi i fynd ar y cynllunydd taith ar-lein cyn i chi deithio i edrych ar y cynlluniau ar gyfer eich taith chi.

 • Newidiadau i’r Gwasanaeth Trenau

  • Dydd Llun 23 Rhagfyr 2018
  • Disgwylir i’r gwasanaethau weithredu yn ôl yr arfer, yn dibynnu ar waith peirianneg lleol
  •  
  • Dydd Mawrth 24 Rhagfyr 2018
  • O 20:00 ymlaen, bydd y gwasanaethau’n dechrau cau am wyliau’r Nadolig. Edrychwch ar y cynlluniau ar gyfer eich taith chi yn y fan yma
  •  
  • Dydd Mercher 25 Rhagfyr 2018
  • Dim gwasanaeth ar Ddydd Nadolig.
  •  
  • Dydd Iau 26 Rhagfyr 2018
  • Dim gwasanaeth ar Ŵyl San Steffan.
  •  
  • Dydd Gwener 27 Rhagfyr 2018
  • Oherwydd gwaith uwchraddio hanfodol gan Network Rail Bydd gwasanaeth bws yn cael ei ddarparu yn lle’r trenau rhwng
   Caerdydd – Tref Glynebwy
   Pen-y-bont ar Ogwr – Caerdydd Canolog – Casnewydd – Cwmbrân
   Caerdydd – Cheltenham Spa
  •  
  • Dydd Sadwrn 28 Rhagfyr
  • Yr un fath â 27 Rhagfyr, gweler uchod
  •  
  • Dydd Sul 29 Rhagfyr 2018
  • Yr un fath â 27 Rhagfyr, gweler uchod
  •  
  • Dydd Llun 30 Rhagfyr 2018
  • Yr un fath â 27 Rhagfyr, gweler uchod, ac eithrio bod gwasanaethau trên yn rhedeg rhwng Caerdydd Canolog a Phen-y-bont ar Ogwr rhwng 0600 ac 1800.
  •  
  • Dydd Mawrth 31 Rhagfyr 2018
  • Yr un fath â 27 Rhagfyr, gweler uchod, ac eithrio bod gwasanaethau trên yn rhedeg rhwng Caerdydd Canolog a Phen-y-bont ar Ogwr rhwng
  •  
  • Dydd Iau 1 Ionawr 2019
  • Yr un fath â 27 Rhagfyr, gweler uchod, ac eithrio bod gwasanaethau trên yn rhedeg rhwng Caerdydd Canolog a Phen-y-bont ar Ogwr rhwng
  • Bydd gwasanaeth bws yn cael ei ddarparu yn lle’r trenau rhwng Caer a Manceinion Piccadilly
    
  • Dydd Mercher 2 Ionawr 2019
  • Gwasanaethau yn dychwelyd i'r arfer
 • Amseroedd Agor Gwasanaethau i Gwsmeriaid

  • Dydd Sadwrn 21 Rhagfyr
  • Cysylltiadau â chwsmeriaid - 08.00 tan 20.00
  • Ganolfan Alwadau - 08.00 tan 20.00
  • Live Twitter - 08.00 tan 20.00
  •  
  • Dydd Sul 22 Rhagfyr

  • Cysylltiadau â chwsmeriaid - 11.00 tan 20.00
  • Ganolfan Alwadau - 11.00 tan 20.00
  • Twitter Byw - 11.00 tan 20.00
  •  
  • Dydd Llun 23 Rhagfyr
  • Cysylltiadau â chwsmeriaid - 08.00 tan 20.00
  • Ganolfan Alwadau - 08:00 tan 20:00
  • Twitter Byw - 07:00 tan 20:00
  •  
  • Dydd Mawrth 24 Rhagfyr
  • Cysylltiadau â chwsmeriaid - 08.00 tan 16.00
  • Ganolfan Alwadau - 08:00 tan 20:00
  • Twitter Byw - 07:00 tan 16:00
  •  
  • Dydd Mercher 25 Rhagfyr Dydd Nadolig
  • Cysylltiadau â chwsmeriaid - WEDI CAU
  • Ganolfan Alwadau - WEDI CAU
  • Live Twitter - WEDI CAU
  •  
  • Dydd Iau 26 Rhagfyr Gŵyl San Steffan
  • Cysylltiadau â chwsmeriaid - WEDI CAU
  • Ganolfan Alwadau - WEDI CAU
  • Twitter Byw - WEDI CAU
  •  
  • Dydd Gwener 27 Rhagfyr
  • Cysylltiadau â chwsmeriaid - 08.00 tan 20.00
  • Ganolfan Alwadau - 08.00 tan 20.00
  • Twitter Byw - 07.00 tan 20.00
  •  
  • Dydd Sadwrn 28 Rhagfyr
  • Cysylltiadau â chwsmeriaid - 08.00 tan 20.00
  • Ganolfan Alwadau - 08.00 tan 20.00
  • Twitter Byw - 08.00 tan 20.00
  •  
  • Dydd Sul 29 Rhagfyr
  • Cysylltiadau â chwsmeriaid - 11.00 tan 20.00
  • Ganolfan Alwadau - 11.00 tan 20.00
  • Twitter Byw - 11.00 tan 20.00
  •  
  • Dydd Llun 30 Rhagfyr
  • Cysylltiadau â chwsmeriaid - 08.00 tan 20.00
  • Ganolfan Alwadau - 08:00 tan 20:00
  • Twitter Byw - 07:00 tan 20:00
  •  
  • Dydd Mawrth 31 Rhagfyr Nos Galan
  • Cysylltiadau â chwsmeriaid - 08.00 tan 16.00
  • Ganolfan Alwadau - 08.00 tan 20:00 
  • Twitter Byw - 07.00 tan 16:00
  •  
  • Dydd Mercher 1 Ionawr Dydd Calan
  • Cysylltiadau â chwsmeriaid - 10.00 tan 18.00
  • Ganolfan Alwadau - 08.00 tan 20.00 
  • Twitter Byw - 10.00 tan 18.00
  •  
 • Amseroedd Agor Eiddo Coll

  • Dydd Sadwrn 21 Rhagfyr
   10.00 tan 16.00

  • Dydd Sul 22 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Llun 23 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Mawrth 24 Rhagfyr Noswyl Nadolig
   WEDI CAU

  • Dydd Mercher 25 Rhagfyr Dydd Nadolig
   WEDI CAU

  • Dydd Iau 26 Rhagfyr Gŵyl San Steffan
   WEDI CAU

  • Dydd Gwener 27 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Sadwrn 28 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Sul 29 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Llun 30 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Mawrth 31 Rhagfyr Nos Galan
   10.00 tan 16.00

  • Dydd Mercher 1 Ionawr Dydd Calan
   10.00 tan 16.00

  •  

 • Amseroedd Agor Teithiau Busnes

  • Dydd Gwener 20 Rhagfyr
   08.30 tan 16.30

  • Dydd Sadwrn 21 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Sul 22 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Llun 23 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Mawrth 24 Rhagfyr Noswyl Nadolig
   WEDI CAU

  • Dydd Mercher 25 Rhagfyr Dydd Nadolig
   WEDI CAU

  • Dydd Iau 26 Rhagfyr Gŵyl San Steffan
   WEDI CAU

  • Dydd Gwener 27 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Sadwrn 28 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Sul 29 Rhagfyr
   WEDI CAU

  • Dydd Llun 30 Rhagfyr  
   08.30 tan 16.30

  • Dydd Mawrth 31 Rhagfyr 2019 Noswyl Nadolig
   08.30 tan 16.30

  • Dydd Mercher 1 Ionawr 2020 Dydd Nadolig
   WEDI CAU

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

 • Dim ffioedd archebu
 • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}