Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Cofiwch y gall amseroedd trenau newid ar fyr rybudd.

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf wedi’i llwytho i fyny i’r cynllunwyr teithiau ar-lein ac i’r Ap TfW Rail. Bydd yr wybodaeth hefyd yn ymddangos ar bob sgrin ddigidol mewn gorsafoedd. Chwiliwch am yr wybodaeth ddiweddaraf cyn teithio.

Darllenwch y canllawiau isod, oherwydd ein bod wedi gorfod tynnu rhai gwasanaethau eto fyth ac ychwanegu rhai eraill. Gwnaethpwyd hyn er mwyn cefnogi’r Gwasanaeth Iechyd a gweithwyr allweddol eraill. Dylech chi ddim ond teithio pan fo hynny’n angenrheidiol.


 

Trosolwg o’r Gwasanaeth ar gyfer yr wythnos yn dechrau 25 Mai

Ar hyn o bryd, rydym yn rhedeg amserlen llawer llai rheolaidd sy’n seiliedig ar alw cyfredol ymhlith cwsmeriaid a’r gwasanaethau trên eraill sydd ar gael. Rydym wedi blaenoriaethu gwasanaethau oriau brig y bore a fydd yn rhedeg o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, er mwyn galluogi gweithwyr allweddol i fynd i’r gwaith.

 

Prif reilffordd Gogledd Cymru a’r Gororau

Aberystwyth – Amwythig – Birmingham International

Mae gwasanaeth dydd Sul cyfyngedig ar waith rhwng Aberystwyth ac Amwythig (tua un gwasanaeth bob dwy awr) gyda gwasanaeth ychwanegol cynharach ben bore

 • 0704 Machynlleth i Amwythig (cyrraedd 0816)
 • 0830 - Aberystwyth i Amwythig (cyrraedd 1021)
 • 0830 - Amwythig i Aberystwyth (1130) 

Gofynnir i gwsmeriaid ddefnyddio gwasanaethau West Midland Trains rhwng Amwythig a Birmingham International

Caergybi – Caer – Manchester Piccadilly

Rydym yn rhedeg gwasanaeth cyflym bob awr rhwng Amwythig a Manceinion gyda gwasanaeth Amwythig – Crewe lleol bob dwy awr sy’n stopio yn Yorton, Wem, Prees, Whitchurch, Wrenbury a Nantwich.

Ein gwasanaethau cyntaf yn y bore:

 • 0824 Amwythig – Crewe (cyrraedd 0912)
 • 0558 Crewe – Amwythig (cyrraedd 0646)
 • 0824 Amwythig - 0929 Crewe – Manchester Piccadilly (cyrraedd 1012)
 • 0930 Manchester Piccadilly – Amwythig (cyrraedd 1059)

Amwythig – Crewe -Manchester Piccadilly

Rydym yn rhedeg gwasanaeth cyflym bob awr rhwng Amwythig a Manceinion gyda gwasanaeth Amwythig – Crewe lleol bob dwy awr sy’n stopio yn Yorton, Wem, Prees, Whitchurch, Wrenbury a Nantwich.

Ein gwasanaethau cyntaf yn y bore:

 • 0824 Amwythig – Crewe (cyrraedd 0912)
 • 0558 Crewe – Amwythig (cyrraedd 0646)
 • 0824 Amwythig - 0929 Crewe – Manchester Piccadilly (cyrraedd 1012)
 • 0930 Manchester Piccadilly – Amwythig (cyrraedd 1059)

Pwllheli - Machynlleth

Rydym yn rhedeg gwasanaeth dydd Sul o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng Pwllheli a Machynlleth gyda gwasanaeth bob dwy awr.

Ein gwasanaethau cyntaf yn y bore:

 • 0934 Pwllheli - Machynlleth (cyrraedd 1158)
 • 1005 Machynlleth - Pwllheli (cyrraedd 1219)

Caergybi – Caer

Ar hyn o bryd nid oes gwasanaethau uniongyrchol rhwng Caergybi a Chaerdydd (gan gynnwys gwasanaeth dosbarth cyntaf)

Rydym yn rhedeg gwasanaeth bob dwy awr rhwng Caergybi a Chaer.

Ein gwasanaethau cyntaf yn y bore:

 • 0738 Caer - Manchester Piccadilly (cyrraedd 0854)
 • 0628 Caergybi ar Cyffordd Llandudno (0725) - Caer (cyrraedd 0814)

Caer – Manchester Piccadilly – Manchester Airport

Rydym yn rhedeg gwasanaeth bob awr rhwng Caer a Manchester Piccadilly / Maes Awyr Manceinion.

Ein gwasanaethau cyntaf yn y bore:

 • 0643 Caer – Manchester Piccadilly (0749)
 • 0712 Caer – Manchester Piccadilly (0817)
 • 0750 Manchester Picadilly – Caer (0857)

Caer – Wrecsam Cyffredinol - Amwythig

Rydym yn rhedeg gwasanaeth tua bob dwy awr rhwng Caer ac Amwythig.

Ein gwasanaethau cyntaf yn y bore:

 • 0725 Amwythig - Caer (cyrraedd 0818)
 • 0716 Caer - Amwythig (cyrraedd 0806)

Caerdydd – Hereford - Amwythig

Rydym yn rhedeg gwasanaeth bob awr rhwng Caerdydd, Henffordd ac Amwythig.

Ein gwasanaethau cyntaf yn y bore:

 • 0645 Caerdydd - Amwythig (cyrraedd 0844)
 • 0648 Amwythig - Caerdydd (cyrraedd 0856)

Llandudno – Cyffordd Llandudno

Rydym yn cynnal un ar bymtheg o wasanaethau dwy ffordd wedi'u gwasgaru drwy gydol y dydd.

Ein gwasanaethau cyntaf yn y bore:

 • 0749 Llandudno – Cyffordd Llandudno (0759)
 • 0735 Cyffordd Llandudno – Llandudno (0746)

Conwy Valley Line

Mae gwasanaeth bws yn lle trên yn weithredol ar hyn o bryd sy’n seiliedig ar yr amserlen arferol.

Caer – Crewe

Rydym yn rhedeg gwasanaeth llai rheolaidd rhwng Caer a Crewe.

Gyda gwasanaethau Avanti West Coast hefyd yn weithredol rhwng Caer a Crewe, mae dau wasanaeth yr awr ar hyd y llwybr hwn.

Wrecsam – Bidston

Mae gwasanaeth llai rheolaidd yn weithredol.

Ein gwasanaethau cyntaf yn y bore:

 • 0632 Wrecsam Cyffredinol – Bidston (0730)
 • 0731 Bidston – Wrecsam Cyffredinol (0827)

Caer – Liverpool Lime Street

Rydym yn rhedeg gwasanaeth bob dwy awr rhwng Caer a Liverpool Lime Street drwy Helsby a Frodsham.

Ein gwasanaethau cyntaf yn y bore:

 • 0608 Caer - Liverpool Lime Street
 • 0716 Liverpool Lime Street - Caer

Mae gwasanaethau Mersey Rail yn weithredol rhwng Caer a Liverpool Lime Street.

 

De a Gorllewin Cymru

Maesteg – Caerdydd Canolog

Rydym yn rhedeg gwasanaeth llai rheolaidd rhwng Maesteg a Chaerdydd Canolog

Ein gwasanaethau cyntaf yn y bore:

 • 0644 Maesteg - Caerdydd Canolog (0737)
 • 0553 Caerdydd Canolog - Maesteg (0642)

Caerdydd Canolog – Gloucester/Cheltenham Spa

Mae trên bob dwy awr rhwng Caerdydd Canolog a Chaerloyw.

Ein gwasanaethau cyntaf yn y bore:

 • 0720 Gloucester – Caerdydd Canolog (cyrraedd 0829)
 • 0610 Caerdydd Canolog - Gloucester (cyrraedd 0716)

Mae gwasanaethau CrossCountry Trains hefyd yn weithredol rhwng Cheltenham Spa a Chaerdydd Canolog

Caerdydd – Pen-y-bont ar Ogwr - Abertawe

Bydd gwasanaeth llai rheolaidd yn weithredol

Ein gwasanaethau cyntaf yn y bore:

 • 0745 Caerdydd Canolog - Caerfyrddin (cyrraedd 0854)
 • 0707 Abertawe - Caerdydd Canolog (cyrraedd 0809)
 • 0757 Abertawe - Caerdydd Canolog (cyrraedd 0909)
 • 0827 Pen-y-bont ar Ogwr - Caerdydd Canolog (cyrraedd 0854)

Mae gwasanaethau GWR hefyd yn weithredol rhwng Caerdydd Canolog ac Abertawe.

Abertawe – Caerfyrddin - Aberdaugleddau – Doc Penfro - Porthladd Abergwaun

Rydym yn rhedeg gwasanaethau llai rheolaidd gyda gwasanaethau sy’n cynnal cysylltiadau â gweithrediadau fferi

Abertawe – Caerfyrddin

Ein gwasanaethau cyntaf yn y bore:

 • 0615 Caerfyrddin – Abertawe (0705)
 • 0650 Caerfyrddin – Abertawe (cyrraedd 0739)
 • 0911 Abertawe – Caerfyrddin (cyrraedd 1000)

Caerfyrddin – Aberdaugleddau

Rydym yn rhedeg tua bob dwy awr rhwng Caerfyrddin ac Aberdaugleddau

Ein gwasanaethau cyntaf yn y bore:

 • Gwasanaeth 0747 Caerfyrddin i Aberdaugleddau (gwasanaeth bws yn galw yn Ysbyty Llwynhelyg) – ddim yn wasanaeth y gellir ei archebu

Caerfyrddin – Doc Penfro

Rydym yn rhedeg tri gwasanaeth dwy ffordd bob dydd

Caerfyrddin – Porthladd Abergwaun

Rydym yn rhedeg tri gwasanaeth dwy ffordd bob dydd

Llanelli – Amwythig (ar Reilffordd Calon Cymru)

Bydd gwasanaeth llai rheolaidd yn weithredol gyda gwasanaeth dydd Sul yn rhedeg o ddydd Llun i ddydd Sul.

 

GWASANAETHAU LLEOL CAERDYDD A’R CYMOEDD

Rhymni – Caerffili – Caerdydd Canolog

Gwasanaeth dydd Sul sy’n rhedeg o ddydd Llun i ddydd Sul gyda gwasanaethau ychwanegol yn cael eu hychwanegu yn ystod oriau brig y bore a'r prynhawn.

Ein gwasanaethau cyntaf yn y bore:

 • 0632 Rhymni – Caerdydd Canolog (cyrraedd 0729)
 • 0743 Rhymni – Caerdydd Canolog (cyrraedd 0846)

Aberdâr – Merthyr - Treherbert – Caerdydd Canolog

Rydym yn rhedeg gwasanaeth dydd Sul o ddydd Llun i ddydd Sul gyda gwasanaethau ychwanegol yn cael eu hychwanegu yn ystod oriau brig y bore a'r prynhawn.

Ein gwasanaethau cynnar cyntaf i mewn i Gaerdydd

 • 0646 Treherbert – Caerdydd Canolog (cyrraedd 0751)
 • 0716 Treherbert – Caerdydd Canolog (cyrraedd 0821)
 • 0638 Merthyr – Caerdydd Canolog (cyrraedd 0739)
 • 0738 Merthyr – Caerdydd Canolog(cyrraedd 0840)
 • 0621  Aberdâr - Ynys y Barri (cyrraedd Caerdydd Canolog 0723)
 • 0621 Aberdâr - Ynys y Barri (cyrraedd Caerdydd Canolog 0723)

Tref Glynebwy – Caerdydd Canolog

Rydym yn rhedeg gwasanaeth llai rheolaidd rhwng Tref Glynebwy a Chaerdydd Canolog

Ein gwasanaethau cynnar cyntaf i mewn i Gaerdydd

 • 0635 Tref Glynebwy – Caerdydd Canolog ( cyrraedd 0733)
 • 0737 Tref Glynebwy – Caerdydd Canolog (cyrraedd 0834)

Caerdydd Canolog – Penarth – Ynys y Barri – Pen-y-bont ar Ogwr ar Llanilltud Fawr

Rydym yn rhedeg gwasanaeth dydd Sul o ddydd Llun i ddydd Sul gyda gwasanaethau ychwanegol yn cael eu hychwanegu yn ystod oriau brig y bore

Ein gwasanaethau cynnar cyntaf i mewn i Gaerdydd

 • 0642 Pen-y-bont ar Ogwr – Caerdydd Canolog ar Llanilltud Fawr (cyrraedd 0739 )
 • 0742 Pen-y-bont ar Ogwr – Caerdydd Canolog ar Llanilltud Fawr (cyrraedd 0841)
 • 0756 Ynys y Barri – Caerdydd Canolog (cyrraedd 0825)
 • 0747 Penarth – Caerdydd Canolog (cyrraedd 0759)

Gwasanaeth Bae Caerdydd

Bydd gwasanaeth cyfyngedig ar waith gyda dau wasanaeth yr awr

Coryton - Radur drwy Linell y Ddinas

Bydd gwasanaeth bob 90 munud i’r ddau gyfeiriad.