Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

O ddydd Sul 23 mawrth 2020 amseroedd trenau ar y Sul fydd ar waith saith niwrnod yr wythnos ledled rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru.

Bydd gwasanaethau trên ychwanegol ar waith fel a ganlyn:

Cymoedd Caerdydd a’r ardal leol

 • Gwennol Coryton i Radur (bob 90 munud)

 • Treherbert yn gadael am 07.16, yn cyrraedd Caerdydd Canolog am 08.20

 • Aberdâr yn gadael am 07.22, yn cyrraedd Caerdydd Canolog am 08.23

 • Merthyr Tudful yn gadael am 07.38, yn cyrraedd Caerdydd Canolog am 08.39

 • Rhymni yn gadael am 07.43, yn cyrraedd Caerdydd Canolog am 08.44

 • Ynys y Barri yn gadael am 07.56, yn cyrraedd Caerdydd Canolog am 08.25

 • Penarth yn gadael am 08.33, yn cyrraedd Caerdydd Canolog am 08.44

 • Tref Glynebwy yn gadael am 07.37, yn cyrraedd Cardiff Central am 08.33

Prif Linell (De)

 • Caerfyrddin yn gadael am 06.50, yn cyrraedd Abertawe am 07.48

 • Abertawe yn gadael am 07.49, yn cyrraedd Caerdydd Canolog am 08.45

 • Maesteg yn gadael am 08.04, yn cyrraedd Caerdydd Canolog am 08.53

 • Pen-y-bont ar Ogwr yn gadael am 07.42, yn cyrraedd Caerdydd Canolog am 08.40

 • Caerdydd Canolog yn gadael am 07.50, yn cyrraedd Abertawe am 08.51

 • Caerfyrddin yn gadael am 08.01, yn cyrraedd Abertawe am 08.49

 • Caerdydd Canolog yn gadael am 06.45, drwy Henffordd yn gadael am 07.46, yn parhau i Amwythig gan gyrraedd am 08.44 (gan alw ym Mhont-y-pŵl a New Inn)

Prif Linell (Gogledd)

 • Caer yn gadael am 07.38, yn cyrraedd Manceinion Piccadilly am 08.54

 • Amwythig yn gadael am 07.25, yn cyrraedd Caer am 08.18

 • Caer yn gadael am 07.16, yn cyrraedd Amwythig am 08.04

 • Caergybi yn gadael am 06.28 drwy Gyffordd Llandudno yn gadael am 07.25, yn parhau i Gaer gan gyrraedd am 08.14

 • Machynlleth yn gadael am 07.04, yn cyrraedd Amwythig 08.16

 

Ond cofiwch y gall amseroedd trenau newid ar fyr rybudd. Bydd yr wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau ar gael o brynhawn dydd Sadwrn 21 Mawrth 2020 ar www.trctrenau.cymru, ar yr ap TfW Rail ac ar sgriniau gwybodaeth digidol mewn gorsafoedd. Chwiliwch am yr wybodaeth ddiweddaraf cyn teithio.

Bydd oriau agor swyddfeydd tocynnau gorsafoedd rheilffordd hefyd yn newid i adlewyrchu’r newidiadau hyn i wasanaethau trên.