Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Newidiadau arwyddocaol i amserlenni Trafnidiaeth Cymru o ddydd Sul 9 Rhagfyr 2018

Bydd y newidiadau arwyddocaol canlynol yn cael eu gwneud i’r amserlen ar 9 Rhagfyr 2018. Mae’n bosibl na fydd mân newidiadau eraill, a allai gael effaith ar eich taith, wedi’u cynnwys ar y poster hwn. Cofiwch wirio cyn cychwyn ar eich taith.

Mae’r amserlenni newydd ar gael i'w gweld neu i’w llwytho i lawr yn trctrenau.cymru. Byddant yn cael eu cynnwys ar bosteri ac mewn llyfrynnau amserlenni mewn gorsafoedd, a byddant yn ddilys ac i’w gweld o 9 Rhagfyr 2018 ymlaen.

Nid oes newidiadau arwyddocaol i Amserlen 1 ac Amserlen 2.

Amserlen 3

06.42 Dydd Llun i ddydd Gwener – Caerdydd Canolog i Ddoc Penfro - bydd y gwasanaeth hwn yn gadael Caerdydd Canolog am 06.39 ac yn rhedeg yn gynharach i Ben-y-bont ar Ogwr.

19.45 Dydd Sadwrn - Cheltenham Spa i Faesteg - ni fydd y gwasanaeth hwn ar gael fel gwasanaeth trwodd mwyach. Bydd yn newid i fod yn Cheltenham Spa i Gaerdydd Canolog a Chaerdydd Canolog i Faesteg.

Amserlen 4

11.36 Dydd Sul – Chester i Manchester Piccadilly – bydd yn cychwyn o Gyffordd Llandudno am 10.26 gan alw ym mhob gorsaf ar y daith i Chester.

Gwasanaethau Ychwanegol
09.44 Dydd Sul - Wrecsam Cyffredinol i Bidston
12.05 Dydd Sul - Wrecsam Canolog i Bidston
15.05 Dydd Sul - Wrecsam Canolog i Bidston
17.53 Dydd Sul - Wrecsam Canolog i Bidston

10.57 Dydd Sul - Bidston i Wrecsam Canolog
13.28 Dydd Sul - Bidston i Wrecsam Canolog
16.30 Dydd Sul - Bidston i Wrecsam Canolog
19.00 Dydd Sul - Bidston i Wrecsam Cyffredinol

Amserlen 5

06.31 Dydd Llun i ddydd Gwener –Caerdydd Canolog i Ffynnon Taf - bydd y gwasanaeth hwn yn dod i ben yn Radur.
06.53 Dydd Llun i ddydd Gwener - Ffynnon Taf i Coryton bydd y gwasanaeth hwn yn dod i ben yn Radur am 07.04.
06.08 Dydd Llun i ddydd Gwener  - Rhymni i Ynys  Barri - bydd y gwasanaeth hwn yn gadael Rhymni am 0614 ac yn terfynu yng Nghaerdydd Canolog.
07.11 Dydd Llun i ddydd Gwener - Caerdydd i Aberdar - bydd y gwasanaeth hwn yn rhedeg heb stopio tan yn cyrraedd Radur. Ni fydd y gwasanaeth yma yn galw yng Nghaerdydd Heol y Frenhines, Cathays a Llandaf. Bydd yr 0706 ar 0726 yn galw yn y gorsafoedd yma.

Gwasanaethau Ychwanegol
05.51 Dydd Llun i ddydd Gwener - Aberdâr i Gaerdydd Canolog
06.08 Dydd Llun i ddydd Gwener Merthyr Tudful i Gaerdydd Canolog

09.22 Dydd Sul - Aberdâr i Gaerdydd Canolog
11.53 Dydd Sul - Aberdâr i Gaerdydd Canolog
17.53 Dydd Sul - Aberdâr i Gaerdydd Canolog
19.53 Dydd Sul - Aberdâr i Gaerdydd Canolog

10.41 Dydd Sul - Caerdydd Canolog i Aberdâr
16.41 Dydd Sul - Caerdydd Canolog i Aberdâr
18.41 Dydd Sul - Caerdydd Canolog i Aberdâr

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}