Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Newidiadau arwyddocaol i amserlenni Trafnidiaeth Cymru o ddydd Sul 19 Mai 2019

Bydd y newidiadau arwyddocaol canlynol yn cael eu gwneud i’r amserlen ar 19 Mai 2019. Mae’n bosibl na fydd mân newidiadau eraill, a allai gael effaith ar eich taith, wedi’u cynnwys ar y poster hwn. Cofiwch wirio cyn cychwyn ar eich taith.

Mae’r amserlenni newydd ar gael i'w gweld neu i’w llwytho i lawr yn trctrenau.cymru. Byddant yn cael eu cynnwys ar bosteri ac mewn llyfrynnau amserlenni mewn gorsafoedd, a byddant yn ddilys ac i’w gweld o 19 Mai 2019 ymlaen.

Nid oes newidiadau arwyddocaol i Amserlen 1

 

Amserlen 2

 • 2117 Caerdydd Canolog – Caer – ni fydd yn mynd ymhellach na Chaer a bydd yn dod i ben yn Crewe (dydd Llun i ddydd Gwener).
 • 2030 Manceinion Piccadilly – Caerdydd Canolog – bydd yn dod i ben yn Crewe ac yn cysylltu â’r 2055 o Gaer i Crewe (dydd Llun i ddydd Gwener).
 • 2055 Chester – Crewe – bydd yn cael ei ymestyn drwodd i Gaerdydd Canolog gan alw ym mhob gorsaf (dydd Llun i ddydd Gwener).
 • 2309 Amwythig – Caerdydd Canolog – yn galw hefyd ym Mhontypŵl a New Inn. (dydd Llun i ddydd Gwener)
 • 1502 Caerfyrddin – Manceinion Piccadilly - yn galw hefyd ym Mhontypŵl a New Inn. (dydd Llun i ddydd Gwener)

 

Amserlen 3

 • Bydd amrywiadau tymhorol rhwng 19 Mai ac 8 Medi a rhwng 9 Medi a 7 Rhagfyr
 • 0639 Caerdydd Canolog– Doc Penfro (dydd Llun i ddydd Gwener) yn gadael Caerdydd Canolog am 0637 ac yn rhedeg yn gynharach i Abertawe

 

Amserlen 4

 • Gwasanaeth bob awr rhwng Lerpwl Lime Street a Chaer gan alw yn Lerpwl South Parkway High Level, Runcorn, Frodsham, Helsby a Chaer. (dydd Llun i ddydd Sul)
 • Bydd dau wasanaeth yn weithredol o Wrecsam Cyffredinol i Lerpwl Lime Street am 0635 / 1909 (dydd Llun i ddydd Gwener) 0619 / 1910 (dydd Sadwrn)
 • Bydd gwasanaeth o Lerpwl Lime Street i Wrecsam Cyffredinol am 1737 (dydd Llun i ddydd Sadwrn)
 • Bydd amrywiadau tymhorol rhwng 19 Mai ac 8 Medi a rhwng 9 Medi a 7 Rhagfyr
 • 2136 Crewe – Caergybi (dydd Llun i ddydd Gwener) – bydd y gwasanaeth yn gadael Crewe am 2140 ac yn rhedeg yn hwyrach i Gaer

 

Amserlen 5

 • O 9 Medi, bydd rhai gwasanaethau o Dreherbert yn debygol o gychwyn un funud yn gynt o Dreherbert drwodd i Ystrad Rhondda. (dydd Llun i ddydd Sadwrn).
 • O 9 Medi – bydd rhai gwasanaethau o Gaerdydd Canolog i Dreherbert yn gadael Caerdydd Canolog 1 funud yn gynt ac yn rhedeg yn gynt i Ystrad Rhondda.(dydd Llun i ddydd Sadwrn).
 • Bydd amrywiadau tymhorol rhwng 19 Mai ac 8 Medi a rhwng 9 Medi a 7 Rhagfyr – cwymp y dail.

Dydd Llun i ddydd Gwener

 • 0716 Caerdydd Canolog - Aberdâr - yn gadael am 0711 gan alw ym mhob gorsaf ar y daith i Radur a Phontypridd, ac eithrio Ystad Trefforest
 • 0747 Penarth – Bargoed - yn rhedeg yn hwyrach o Gaerdydd Canolog i Fargoed
 • 1347 Penarth – Bargoed – yn cychwyn o Gaerdydd Canolog am 1401.
 • 0724 Rhymni – Penarth - yn dod i ben yng Ngaerdydd Canolog.
 • 0831 Caerdydd Canolog – Penarth – gwasanaeth ychwanegol.
 • 0700 Rhymni – Penarth – yn dod i ben yng Nghaerdydd Canolog.
 • 0801 Caerdydd Canolog – Penarth – gwasanaeth ychwanegol.
 • 1732 Penarth – Caerdydd Canolog – gwasanaeth ychwanegol.
 • 2124 Penarth – Caerdydd Canolog – gwasanaeth ychwanegol.
 • 0617 Treherbert – Penarth – ni fydd yn galw yn Grangetown.
 • 1952 Aberdâr – Penarth – yn dod i ben yng Nghaerdydd Canolog.
 • 2106 Caerdydd Canolog – Penarth – gwasanaeth ychwanegol.
 • 1717 Penarth – Rhymni - yn cychwyn o Gaerdydd Canolog am 1731.
 • 1732 Penarth – Rhymni – yn cychwyn o Gaerdydd Canolog am 1746.
 • 1817 Penarth – Rhymni – yn cychwyn o Gaerdydd Canolog am 1831.
 • 1406 Caerdydd Canolog – Treherbert – yn cychwyn o Gaerdydd Canolog am Penarth at 1347.
 • 1736 Caerdydd Canolog – Treherbert – yn cychwyn o Gaerdydd Canolog am Penarth at 1717.
 • 1836 Caerdydd Canolog – Treherbert – yn cychwyn o Gaerdydd Canolog am Penarth at 1817.
 • 0652 Aberdâr – Ynys y Barri – ni fydd yn galw yn Grangetown.
 • 2000 Rhymney – Ynys y Barri – yn dod i ben yng Nghaerdydd Canolog.
 • 2110 Caerdydd Canolog – Ynys y Barri – gwasanaeth ychwanegol.

Dydd Sadwrn

 • 0647 Treherbert – Caerdydd Canolog – yn rhedeg i Benarth gan alw ym mhob gorsaf.
 • 0717 Treherbert – Caerdydd Canolog – yn rhedeg i Benarth gan alw ym mhob gorsaf.
 • 0700 Rhymni – Penarth – yn dod i ben yng Nghaerdydd Canolog.
 • 0724 Rhymni – Penarth – yn dod i ben yng Nghaerdydd Canolog.
 • 2142 Pen-y-bont – Aberdâr – yn cychwyn o Benarth gan alw yn Dingle Road, Grangetown a Chaerdydd Canolog cyn mynd ymlaen i Aberdâr.
 • 2220 Penarth – Rhymni – yn cychwyn o Gaerdydd Canolog am 2235.
 • 2246 Caerdydd Canolog – Treherbert – yn cychwyn o Ben-y-bont am 2142 gan alw ym mhob gorsaf ar y daith i Gaerdydd Canolog cyn mynd ymlaen I Dreherbert.

Dydd Sul

 • 1550 Rhymni – Caerdydd Canolog - yn galw ym mhob gorsaf i Gaerdydd Canolog.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

 • Dim ffioedd archebu
 • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}