Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Edrychwch ar rai o’r pethau sy’n digwydd ar ein rhwydwaith ym mis Hydref 2019

Mae digwyddiadau gwych yn cael eu cynnal ym mis Hydref, a dyma ddetholiad o ddigwyddiadau y gallwch chi eu cyrraedd ar ein trenau. Cofiwch gymryd cip ar yr adran arbed arian sy’n rhestru ffyrdd a all helpu i leihau’ch costau teithio, fel archebu tocynnau Advance neu deithio mewn grŵp.

 

Gŵyl Gomedi Aberystwyth

Aberystwyth Comedy Festival

Mae Gŵyl Gomedi Aberystwyth yn cynnwys oddeutu 40 o sioeau annibynnol a gynhelir mewn lleoliadau ger glan y môr yn Aberystwyth. Bydd rhestr gyflawn o berfformwyr yn cael ei chyhoeddi yn nes at yr amser, ond yr oedd sioeau’r llynedd yn cynnwys Rhod Gilbert, Tudor Owen, Suzi Ruffell ac Anna Mann.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Gŵyl Bwyd a Diod Castell-nedd

Neath Food & Drink Festival

Dathliad o gynnyrch lleol ac amgylchedd tref farchnad hanesyddol Castell-nedd. Llawer o bethau’n mynd ymlaen ar gyfer yr teulu cyfan, gan gynnwys arddangosfeydd coginio, gweithgareddau i blant a cherddoriaeth fyw.

Amseroedd trenau a thocynnau

 


Cardiff Half Marathon

Cardiff Half Marathon

Competitors race right through Cardiff city centre past some iconic locations, with beautiful scenery and historic buildings, starting at Cardiff Castle, and passing the Millennium Stadium, Penarth Marina, before crossing the Cardiff Barrage and racing through Cardiff Bay before finishing close to Cardiff City Hall.   

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Newport Food Festival

Newport Food Festival

The festival will showcase local produce and businesses with its free chef demonstrations and over 70 exhibitor stalls. There will be street theatre, live music and activities throughout the day for all the family.  

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Sŵn Festival

Swn Festival
Image Credit: Photographer Simon Ayre

This guerrilla music festival takes over just about every available venue in Cardiff, to showcase raw music talent in intimate spaces. It's loosely based on SXSW in Texas, and designed to unearth the next generation of performers. 

Amseroedd trenau a thocynnau

 


Dippy on Tour

Dippy Banner

Never before on public display outside of the Natural History Museum, Dippy has delighted visitors since he arrived in London in 1905. The full skeleton in its displayed pose is an impressive 21.3 metres long, 4.3 metres wide and 4.17 metres high.

Amseroedd trenau a thocynnau

 


Real Ale Train

Real Ale Train

All aboard The Real Ale Train on the Llangollen Railway! Enjoy a selection of real ales on a heritage steam train while taking in the scenic surroundings of this part of North Wales.

Amseroedd trenau a thocynnau

 


Cardiff International Film Festival

Cardiff International Film Festival

Held in the historic Pierhead building in Cardiff Bay, the Cardiff International Film Festival attracts entries from all over the world. The festival is open to the public, although some venues may charge an entrance fee.

Amseroedd trenau a thocynnau

 


Gwledd Conwy Feast

Conwy Feast

The medieval town of Conwy is transformed with a weekend festival that boasts the largest celebration of music, art and food of Wales. The quayside, castle and medieval streets burst with flavours, sound and sights.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

  • 18 September 2019
    Diwydiant Rheilffyrdd Cymru yn Paratoi ar gyfer yr Hydref
    Mae'r hydref yn dymor anodd i’r diwydiant rheilffyrdd ar draws y DU o ganlyniad i amodau tywydd gwael sy’n gallu difrodi trenau, sy’n lleihau’r nifer sydd ar gael ar gyfer gwasanaethau.