Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Rydyn ni’n gweithio’n galed i’ch helpu i deithio’n fwy diogel.

Mae’r Gwiriwr Capasiti hwn yn helpu ein teithwyr i weld pa drenau sy’n aml yn llawn a pha rai sydd â digon o seddi ar gael*, er mwyn iddyn nhw allu penderfynu ar yr amser gorau ar gyfer eu taith.

Allwedd

Mae’r canlyniadau chwilio’n seiliedig ar gyfrifon teithwyr a gafodd eu casglu ddoe gan oruchwylwyr.

  • Dylai bod llefydd ar gael
  • Llai o seddi ar gael ar gyfer pellhau cymdeithasol
  • Tren yn debygol o fod yn llawn
  • Ni does gwybodaeth ar gael ar y orsaf yma
  • Mae’r wybodaeth uchod ar gyfer gwasanaethau trên uniongyrchol Trafnidiaeth Cymru yn unig. Yn anffodus, ni allwn ddangos gwybodaeth am gapasiti teithwyr gweithredwyr trenau eraill.
  • Ni fydd gwybodaeth ar gael os caiff trenau eu disodli gan fysiau neu os amharir ar y gwasanaethau arferol.
  • Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein trenau. Gallai canllawiau’r Llywodraeth ar ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus newid. Cofiwch wneud eich gwaith cartref cyn teithio.

 

*Pa mor gywir yw ein gwiriwr capasiti?

Rydym wedi cyfrifo ein gwybodaeth am gapasiti ar sail cyfrif cwsmeriaid dyddiol ein goruchwylwyr o’r diwrnod gwaith blaenorol. Rydym hefyd wedi edrych ar y data hanesyddol o wythnosau blaenorol i’n helpu i lunio barn am gapasiti ein gwasanaeth o wythnos i wythnos.

Mae hyn yn dangos faint o deithwyr sy’n teithio ar bob un o’n gwasanaethau. Dim ond arweiniad yw’r data hwn ac ni ddylid ei ystyried yn adlewyrchiad amser real o gapasiti ein gwasanaethau. Efallai na fydd rhai gwasanaethau trên yn cael eu cynnwys wrth gasglu’r wybodaeth hon.

 

Nawr rydych chi’n gwybod pa drên i’w ddal

Archebu eich tocynnau

Ffyrdd digyswllt eraill o archebu