Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
  • Hoffech chi gael y cyfle i ddylanwadu ar ein polisïau hygyrchedd?
  • Adolygu ein cynlluniau ar gyfer gorsafoedd newydd neu adnewyddu gorsafoedd?
  • Archwilio modelau go-iawn o drenau newydd i ystyried y dylunio?
  • Rhoi cyngor inni ar sut i gefnogi cwsmeriaid byddar, anabl a hŷn yn effeithiol?
  • Gweithredu fel siopwr cudd i roi data inni i weld ble rydyn ni’n gwneud yn dda ac ar beth mae angen inni weithio?

Os felly, ymunwch â’n Panel Hygyrchedd!

Rydym yn chwilio am gwsmeriaid byddar, anabl a hŷn i eistedd ar ein Panel Hygyrchedd.

Mae’r cyfarfod cyntaf ar 3 Rhagfyr 2018 yn Amwythig. Cynhelir y cyfarfodydd bob tri mis.

Gallwch ddarllen rhagor am y rôl yma drwy lawrlwytho’r disgrifiad o’r rôl

We are not currently recruiting for any more Accessibility Panel members 

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}