Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Mae gennym ni dros 2,000 o lefydd parcio mewn 24 o orsafoedd a phob un o fewn 30 munud ar drên i Gaerdydd Canolog 

Yn cynnwys dros 100 o lefydd hygyrch

 • Parcio a Theithio - Gogledd Caerdydd
  Mae gennym ni 10 gorsaf sydd â chyfleusterau parcio a theithio o fewn 30 munud i’r Gogledd o Gaerdydd Canolog
  Rhagor o wybodaeth
 • Parcio a Theithio - Dwyrain Caerdydd
  Mae gennym ni 5 gorsaf sydd â chyfleusterau parcio a theithio o fewn 30 munud i’r Dwyrain o Gaerdydd Canolog
  Rhagor o wybodaeth
 • Parcio a Theithio - De Caerdydd
  Mae gennym ni 5 gorsaf sydd â chyfleusterau parcio a theithio o fewn 30 munud i’r De o Gaerdydd Canolog
  Rhagor o wybodaeth
 • Parcio a Theithio - Gorllewin Caerdydd
  Mae gennym ni 4 gorsaf sydd â chyfleusterau parcio a theithio o fewn 30 munud i’r Gorllewin o Gaerdydd Canolog
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Mae gan Gymru lawer i’w gynnig
  Darganfod hyd a lled rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru
  Archwiliwch ein Rhwydwaith
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  TfW Smartcards