Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Mae Network Rail yn moderneiddio prif linell De Cymru. Er mwyn gwneud y gwaith uwchraddio hanfodol hwn, bydd gwasanaeth bws yn cael ei ddarparu yn lle gwasanaethau’r Sul ar draws de rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru ar ddyddiadau penodol drwy gydol 2019.

Y llwybrau a effeithir bydd:

  • Caerdydd Canolog – Tref Glynebwy
  • Caerdydd Canolog – Penarth
  • Pen-y-Bont – Casnewydd
  • Caerdydd Canolog – Caerloyw / Cheltenham Spa
  • Casnewydd - Cwmbran
  • Bydd rhai gwasanaethau lleol Caerdydd ar Chymoedd hefyd yn cael eu heffeithio ar y dyddiadau hyn.

Cofiwch gymryd golwg ar eich taith cyn teithio. 

Bydd newidiadau i amserlenni yn y systemau archebu tocynnau 4 wythnos cyn y dyddiadau dan sylw. Bydd y gwaith moderneiddio hwn yn effeithio ar wasanaethau’r Sul GWR a CrossCountry hefyd.

Mae’n flin gennym ni am yr anghyfleustra.

Dydd Sul 20 Ionawr Casnewydd - Pen-y-Bont
Tan 12:40 Caerdydd Canolog - Barry/Penarth
Dydd Sul 3 Chwefror Caerdydd Canolog - Tref Glynebwy
Dydd Sul 10 Chwefror Casnewydd - Caerdydd Canolog - Pen-y-Bont
Tan 12:40 Caerdydd Canolog - Barry/Penarth
Dydd Sul 17 Chwefror Caerdydd Canolog - Cwmbran
Caerdydd Canolog - Glynebwy
Caerdydd Canolog - Caerloyw
Dydd Sul 3 Mawrth Caerdydd Canolog - Tref Glynebwy
Dydd Sul 24 Mawrth Caerdydd Canolog - Tref Glynebwy
Dydd Sul 31 Mawrth Casnewydd - Caerdydd Canolog - Pen-y-Bont
Tan 12:40 Caerdydd Canolog - Barry/Penarth
Dydd Sul 7 Ebrill Caerdydd Canolog - Casnewydd - Cwmbran
Caerdydd Canolog - Tref Glynebwy
Dydd Sul 14 Ebrill Caerdydd Canolog - Casnewydd - Cwmbran
Caerdydd Canolog - Tref Glynebwy

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}