Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
  • Trên Perfformiad
    Rydym yn gwybod beth mae bod ar amser yn ei olygu i chi, yma gallwch weld ein ffigurau prydlondeb am gyfnod diweddaraf y rheilffordd a lle y mae unrhyw funudau o oedi wedi’u priodoli. Period 2 2020: 3 Mai - 30 Mai 2020
    Rhagor o wybodaeth