Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Rydym yn gwybod beth mae bod ar amser yn ei olygu i chi, yma gallwch weld ein ffigurau prydlondeb am gyfnod diweddaraf y rheilffordd a lle y mae unrhyw funudau o oedi wedi’u priodoli.

Mesur Perfformiad Cyhoeddus (PPM)

Yn dangos y canran o drenau a gyrhaeddodd eu gorsaf derfynol o fewn 4 munud 59 eiliad i’r amser a hysbysebwyd

Transport for Wales Public Performance Measure for 3 Mar 2019 to 30 Mar 2019 - 93.2% of our services arrived at their final destination within 4mins 59secs of the advertised time

 

Amser Cywir

Yn dangos y canran o drenau a gyrhaeddodd eu gorsaf derfynol o fewn 59 eiliad i’r amser a hysbysebwyd

Transport for Wales Right Time for 3 Mar 2019 to 30 Mar 2019 - 85.1% of our services arrived at their final destination within 59secs of the advertised time

 

Cyfran o Orsafoedd y Methwyd â Stopio Ynddynt (PSSM)

Yn dangos y canran o orsafoedd lle yr oedd llai na 5% o’r arosiadau a drefnwyd wedi’u methu

Transport for Wales Right Time for 3 Feb 2019 to 2 Mar 2019 - 87.7% of our services arrived at their final destination within 59secs of the advertised time

 

Munudau o Oedi

Yn dangos y canran o funudau o oedi y gellir eu priodoli i Trafnidiaeth Cymru, Network Rail a chwmnïau trên eraill

Transport for Wales Public Delay Minutes % breakdown for 3 Feb 2019 to 2 Mar 2019 - 37% Transport for Wales, 50% Network Rail, 13% Other Train Operators

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}