Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Tŷ tref ceinaf Prydain o oes aur Elisabeth 

Ni fu erioed gwell enw ar adeilad. Yn anad dim, Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd ceinaf sydd wedi goroesi yn unrhyw le ym Mhrydain.  

Roedd hon yn oes aur, a masnachwyr cyfoethog dros ben yn buddsoddi mewn plastai, gosodiadau drud ac adloniant moethus. Roedd Robert Wynn, trydydd mab tirfeddiannwr lleol, am gael rhan yn hyn oll.     

Daeth i wasanaethu diplomyddion Tuduraidd a theithio i lysoedd brenhinol mwyaf ysblennydd Ewrop. Wedi gwneud ei ffortiwn, prynodd blasty yng Nghonwy am £200 a rhwng 1576 a 1585 bu wrthi’n ei droi’n ddathliad o’i fywyd, yr oes a chyfoeth.

Mae tu blaen y tŷ wedi’i guddio’n gynnil i lawr lôn gul serth. Felly dim ond awgrymu’r mawredd y tu mewn y mae’r porthdy ar y Stryd Fawr, wrth ichi ddringo cyfres o derasau i archwilio 17 o ystafelloedd trawiadol.   

Ni fydd rhaid ichi edrych ymhell i gael gwybod am y sawl a’i creodd. Gellir gweld llythrennau Wynn - R.W. - dros waith plastr addurnol Plas Mawr i gyd, wedi’i beintio’n llachar.

Dros y canrifoedd, byddai’n gwrt, yn ysgol a hyd yn oed yn oriel gelf. Efallai mai’r defnydd parhaus hwn a’i galluogodd i aros mor wyrthiol o gyflawn. Mae pedair blynedd o waith adfer llafurus wedi ail-greu’r ardd Elisabethaidd ac wedi dychwelyd yr holl ystafelloedd golau i’w gogoniant gwreiddiol.   

Mwy am Plas Mawr

 

Teithio i Plas Mawr ar y trên

Station Icon
Yr orsaf agosaf: Conwy

Location Icon
2 munud o cerdded - gweld y  map

Ewch ati i ganfod rhagor o gyrchfannau

Mae Cymru yn cynnig amryw o brofiadau – ewch i grwydro i bob twll a chornel!