Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Y Drefen Delio â Chwynion
  Y Drefn Delio â Chwynion (Gorffennaf 2019 Cymraeg PDF)
  Rhagor o wybodaeth
 • Adroddiad i Gwsmeriaid
  Adroddiad i Gwsmeriaid (Cymraeg PDF)
  Rhagor o wybodaeth
 • Bodlonrwydd Cwsmeriaid
  ...
  Rhagor o wybodaeth
 • Siarter Teithwyr
  Mae’r Siarter Teithwyr yn nodi ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth diogel o safon uchel y mae gennych chi hawl i’w ddisgwyl. Rydym yn cyhoeddi’r Siarter er mwyn rhoi gwybod i chi pa safonau rydym yn ceisio eu cyflawni.
  Rhagor o wybodaeth
 • Perfformiad
  ...
  Rhagor o wybodaeth
 • Polisi Diogelu Refeniw
  Cymraeg PDF
  Rhagor o wybodaeth
 • Ombwdsman y Rheilffordd
  Mae Ombwdsman y Rheilffordd yna i helpu datrys cwynion rhyngom ni a’n teithwyr. Mae’r gwasanaeth am ddim i’w ddefnyddio ac yn annibynnol i’r diwydiant rheilffordd.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Mae gan Gymru lawer i’w gynnig
  Darganfod hyd a lled rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru
  Archwiliwch ein Rhwydwaith
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  TfW Smartcards