Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Y Tocyn Cylch ydy eich tocyn ar Reilffordd Ffestiniog o orsafoedd yng Ngogledd Cymru.

 

Prisiau

Gallwch brynu yn y gorsafoedd canlynol Oedolyn Plentyn Cerdyn Rheilffordd Teulu*

Manceinion, Birmingham, Stockport, Wilmslow, Hooton, Runcorn, Warrington, Penbedw, Lerpwl a Wolverhampton

£44.00 £22.00 £29.05 £86.00
Pob cyrchfan arall £39.00 £19.50 £25.75 £75.00

*(hyd at 2 oedolyn a 2 blentyn)

 

Map
Map Ffestiniog - Tocyn Cylch