Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Principality Stadium

 • Dydd Iau 20 Mehefin - Pink

 

Gwasanaethau ar ôl y digwyddiad

 • Bydd capasiti cyfyngedig ar lwybrau lleol Caerdydd a’r Cymoedd.
 • Rydym yn cynghori cwsmeriaid i beidio ag aros tan y trên olaf i fynd adref.
 • Gwiriwch eich taith cyn i chi deithio yn www.journeycheck.com/TfWrail am yr wybodaeth ddiweddaraf am ddiwygiadau i wasanaethau.
 • Bydd system ciwio yn ei le ar ôl y digwyddiad yng ngorsaf Caerdydd Canolog a gorsaf Heol y Frenhines
 • Mi fydd Gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd yn cau am 22:00. Ar gyfer gwasanaethau lleol Caerdydd a'r Cymoedd defnyddiwch Gorsaf Caerdydd Canolog wedi'r amser yma.
 • Bydd Swyddog Diogelu Refeniw yn patrolio'r rhwydwaith, gwnewch yn siŵr bod gennych chi docyn teithio dilys cyn mynd ar eich trên.

Queue Map

Pink concert post-event queue map

Deg Cyngor Doeth ar gyfer teithio i’r digwyddiad

 • Gadewch ddigon o amser ar gyfer eich siwrnai
 • Lawrlwythwch yr app TfW Rail i osgoi ciwiau mewn swyddfeydd tocynnau.
 • Ewch yn ôl i’r orsaf cyn gynted a phosib ar ôl y digwyddiad.
 • Cofiwch y gallwch fod yn ciwio am hyd at naw deg munud am eich trên ond byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda – eich diogelwch chi yw nod y system giwio.
 • Prynwch eich tocyn dychwelyd ymlaen llaw i osgoi rhagor o oedi mewn gorsafoedd. Mae tocyn dychwelyd yn rhatach na dau sengl yn aml!
 • Meddyliwch am y tywydd pan fyddwch yn ciwio (h.y. dewch ag ymbarél a dillad cynnes).
 • Cofiwch fod toiledau dros dro ar gael i deithwyr y tu allan i’r orsaf, ym mhob un o’r tri maes parcio. Hefyd mae toiledau i deithwyr ar bob platfform.
 • Os bod angen cymorth arnoch wrth deithio ar y trên, rhowch wybod i ni ymlaen llaw.
 • Os nad ydych yn mynd i’r digwyddiad, osgowch deithio i ac o orsaf Canol Caerdydd ar y diwrnod hwnnw.
 • Bydd pob trên sydd ar gael allan yn gweithio ond bydd y gwasanaethau’n eithriadol brysur ac efallai y bydd rhaid i chi sefyll am rywfaint o’ch siwrnai, neu’r siwrnai gyfan.
 • Cofiwch nad yw ysmygu (gan gynnwys e-sigarennau) yn cael ei ganiatáu yn unrhyw le yn eiddo Trafnidiaeth Cymru, gan gynnwys ar y trenau ac yn y gorsafoedd.