Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Mae cartref Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd tua 10 munud ar droed o orsafoedd Grangetown a Pharc Ninian.

Ydych chi'n teithio ar ddiwrnod gêm? Rydym yn argymell mynd ar drên i Grangetown gan fod rhagor o gerbydau’n galw'n amlach ar y llinell hon.

Mae trenau'n rhedeg i Grangetown drwy Orsaf Caerdydd Canolog bob 12 munud yn fras o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, ac ychydig yn llai aml ar ddyddiau Sul. 

Methu mynd ar y grisiau yng ngorsaf Grangetown? Cysylltwch â'n Gwasanaeth Teithio â Chymorth o leiaf 24 awr ymlaen llaw, ac fe wnawn ni eich helpu chi.

Mae trenau'n rhedeg i Barc Ninian drwy Ddinas Caerdydd bob 30 munud o ddydd Llun i ddydd Sadwrn tan 1915, ac mae gwasanaeth bob awr gyda’r nos. Nid oes trenau ar ddydd Sul.

Er mwyn eich helpu chi i gyrraedd adref yn ddiogel, mae gennym systemau ciwio yng ngorsafoedd Parc Ninian a Grangetown ar ôl gemau, felly ewch i'r orsaf mewn da bryd.

Ewch ati i ganfod rhagor o gyrchfannau

Mae Cymru yn cynnig amryw o brofiadau – ewch i grwydro i bob twll a chornel!