Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Stadiwm cenedlaethol Cymru.

Mae Stadiwm Principality wrth galon canol dinas Caerdydd, ychydig funudau'n unig ar droed o orsaf Ganolog Caerdydd. 

Ydych chi'n teithio ar ddiwrnodau gemau neu ar gyfer digwyddiad mawr? Bydd gwasanaethau trenau i Gaerdydd yn hynod o brysur, felly cynlluniwch eich taith i gyrraedd mewn da bryd.

Mae rhai o feysydd parcio gorsaf Caerdydd Canolog wedi cau cyn ac yn ystod gemau, ac mae Gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd fel arfer yn cau cyn i'r digwyddiadau orffen.

Er mwyn eich helpu chi i gyrraedd adref yn ddiogel, mae gennym systemau ciwio yng ngorsaf Caerdydd Canolog ar ôl y gêm. Mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi giwio y tu allan i'r orsaf cyn mynd ar eich trên fel nad yw platfformau'n gorlenwi.

Ewch ati i ganfod rhagor o gyrchfannau

Mae Cymru yn cynnig amryw o brofiadau – ewch i grwydro i bob twll a chornel!