Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Mae gennym amrywiaeth o wasanaethau teithiau busnes i’ch helpu chi i arbed arian ac amser.

Dosbarth Busnes

Rydyn ni’n cynnig Dosbarth Busnes ar rai gwasanaethau rhwng Caergybi a Chaerdydd. Gallwch chi fwynhau brecwast poeth am ddim ar y gwasanaeth i’r de yn y bore, a phryd 3 chwrs ar y gwasanaeth i’r gogledd gyda’r nos. Mae ein cogyddion ar y trên yn defnyddio cynnyrch ffres, a llawer ohono’n dod o Gymru. Mae gennym amrywiaeth o winoedd, siampên a gwirodydd ar gael i'w prynu.

Gallwch chi ddewis o blith y canlynol:

  • Sudd ffrwythau oer a Grawnfwydydd brecwast
  • Selsig wedi’u grilio, Bacwn cefn, Pwdin gwaed, Madarch, Tomatos wedi’u grilio neu Ffa pob, Wy (fel rydych chi’n ei hoffi) i'w harchebu
  • Dewis llysieuol ar gael
  • Tost

Mae Dosbarth Busnes ar gael ar y trenau canlynol:

Caergybi i Gaerdydd Canolog (Gogledd i Dde Cymru)  

Gorsaf  Amser Gadael (Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig)
Caergybi 0534
Bangor 0601
Cyffordd Llandudno 0619
Caer 0715
Wrecsam Cyffredinol 0732
Amwythig  0810
Henffordd 0856
Casnewydd 0940
Caerdydd Canolog 0958

Caerdydd Canolog i Gaergybi (De i Ogledd Cymru)

Gorsaf Amser Gadael (Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig)
Caerdydd Canolog 1716
Casnewydd 1731
Cwmbrân 1742
Pont-y-pŵl & New Inn 1749
Y Fenni 1800
Henffordd 1825
Amwythig 1909
Wrecsam Cyffredinol 1943
Caer 2006
Fflint 2018
Y Rhyl 2035
Bae Colwyn 2047
Cyffordd Llandudno 2054
Bangor 2111
Caergybi 2145

Toiledau Hygyrch ar Drenau

Er bod modd cadw lle ar ein trenau sy’n cael eu tynnu gan locomotifau rhwng Caergybi, Manceinion a Chaerdydd (yn y ddau gyfeiriad), nid oes toiledau sy’n hygyrch i bobl sy’n defnyddio cadair olwyn ar y gwasanaethau hyn.

Yn ogystal â hyn, nid yw’r drysau mynediad i’r trenau hyn yn bweredig ac er mwyn mynd ar y trên neu ddod oddi arno, mae’n rhaid agor y drysau hyn gan ddefnyddio’r handlen allanol.

Rydym yn cynghori ein cwsmeriaid i ystyried defnyddio gwasanaethau trên eraill sy’n gweithredu ar y llwybrau hyn, sydd â thoiledau hygyrch ar y trenau a drysau pweredig. Gall ein tîm Cymorth wrth Deithio roi rhagor o gyngor a chymorth i chi i gynllunio eich taith.

Gallwch gysylltu â’r tîm Cymorth wrth Deithio ar 033 300 50 501 rhwng 0800 a 2000, saith diwrnod yr wythnos.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}