Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Mae gennym amrywiaeth o wasanaethau teithiau busnes i’ch helpu chi i arbed arian ac amser.

Dosbarth Busnes

Rydyn ni’n cynnig Dosbarth Busnes ar rai gwasanaethau rhwng Caergybi a Chaerdydd. Gallwch chi fwynhau brecwast poeth am ddim ar y gwasanaeth i’r de yn y bore, a phryd 3 chwrs ar y gwasanaeth i’r gogledd gyda’r nos. Mae ein cogyddion ar y trên yn defnyddio cynnyrch ffres, a llawer ohono’n dod o Gymru. Mae gennym amrywiaeth o winoedd, siampên a gwirodydd ar gael i'w prynu.

Gallwch chi ddewis o blith y canlynol:

  • Sudd ffrwythau oer a Grawnfwydydd brecwast
  • Selsig wedi’u grilio, Bacwn cefn, Pwdin gwaed, Madarch, Tomatos wedi’u grilio neu Ffa pob, Wy (fel rydych chi’n ei hoffi) i'w harchebu
  • Dewis llysieuol ar gael
  • Tost

Darllenwch ein bwyd lenni i gael y prisiau a'r ystod lawn

Mae Dosbarth Busnes ar gael ar y trenau canlynol:

Caergybi i Gaerdydd Canolog (Gogledd i Dde Cymru)  

Gorsaf  Amser Gadael (Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig)
Caergybi 0534
Bangor 0601
Cyffordd Llandudno 0619
Caer 0715
Wrecsam Cyffredinol 0732
Amwythig  0810
Henffordd 0856
Casnewydd 0940
Caerdydd Canolog 0958

Caerdydd Canolog i Gaergybi (De i Ogledd Cymru)

Gorsaf Amser Gadael (Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig)
Caerdydd Canolog 1716
Casnewydd 1731
Cwmbrân 1742
Pont-y-pŵl & New Inn 1749
Y Fenni 1800
Henffordd 1825
Amwythig 1909
Wrecsam Cyffredinol 1943
Caer 2006
Fflint 2018
Y Rhyl 2035
Bae Colwyn 2047
Cyffordd Llandudno 2054
Bangor 2111
Caergybi 2145

Hygyrchedd

Er bod modd cadw lle ar y trenau sy’n cael eu tynnu gan locomotifau rhwng Caergybi, Manceinion a Chaerdydd (yn y ddau gyfeiriad), dylech fod yn ymwybodol o’r canlynol:

  • Nid oes toiledau sy’n addas i gadeiriau olwyn ar y gwasanaethau hyn.
  • Nid yw drysau’r trenau yn bweredig a rhaid eu hagor â llaw gan ddefnyddio’r handlen ar du allan y trên.
  • Nid oes lle i gadair olwyn yn y Dosbarth Busnes, dim ond yn y cerbydau Dosbarth Safonol.

Mae gwasanaethau trên eraill yn rhedeg ar y llwybrau hyn, sydd â thoiledau hygyrch a drysau pweredig. Gall ein tîm Cymorth wrth Deithio roi rhagor o gyngor a chymorth i chi i gynllunio eich taith. Gellir cysylltu â'r tîm ar 033 300 50 501 (Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn: 8yb i 8yh, Dydd Sul: 11yb i 8yh - ar gau ar Ddydd Nadolig)

Fel rhan o’n hymrwymiad i hygyrchedd, caiff y trenau hyn eu hailwampio erbyn diwedd y flwyddyn eleni a byddant yn bodloni’r holl ofynion hygyrchedd cyfreithiol.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}