Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Cynlluniau ar gyfer teithio annibynnol

Rydyn ni wastad yn gweithio ar gynlluniau newydd i helpu cwsmeriaid ag anghenion hygyrchedd i deithio’n gyfforddus, yn ddiogel ac mor annibynnol â phosib.

Cynllun Waled Oren

ae’r Waled Oren ar gyfer unrhyw un a hoffai gael cymorth i gyfathrebu â staff pan fydd yn teithio ar y bws neu’r trên. Mae wedi’i chynllunio’n arbennig i deithwyr ag Anhwylderau Sbectrwm Awtistig. Rhagor o wybodaeth am y cynllun Waled Oren.

Canllaw Sain

Mae ein canllaw sain dwyieithog yn helpu cwsmeriaid sydd wedi colli’u golwg i gynllunio’u taith ar y trên Mae'r canllaw yn darparu gwybodaeth ar ba gymorth y gellir ei drefnu mewn gorsafoedd ac ar drenau, sut i wirio pa gyfleusterau sydd ar gael mewn gorsafoedd a sut i brynu tocynnau.

I lawrlwytho'r canllaw fesul pennod i gyfrifiadur, ffôn neu chwaraeydd mp3, cliciwch yma.

Cynllun Teithio gyda Chŵn Cymorth

Rydym ni’n cynnig Cynllun Teithio gyda Chŵn Cymorth mewn partneriaeth ag Assistance Dogs (UK).

Dysgwch fwy am sut mae'r cynllun yn helpu cŵn cymorth a’u perchnogion.

Sgyrsiau ymwybyddiaeth o gymorth wrth deithio

Rydyn ni’n ymweld â grwpiau lleol i drafod y cymorth sydd ar gael yn ein gorsafoedd ac ar ein trenau, sut mae prynu tocyn ac archebu cymorth, y cyfleusterau mewn gorsafoedd ac ar ein trenau a pha ddisgowntiau sydd ar gael.

Gallwn drefnu teithiau ymgyfarwyddo hefyd er mwyn i chi gael profiad o deithio ar drên gyda ni.

I drefnu ymweliad ymwybyddiaeth, cysylltwch â’n tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid ar 03333 211 202 neu anfonwch e-bost at community@tfwrail.wales.co.uk.