Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Hygyrchedd Gorsafoedd

Rydyn ni’n buddsoddi mewn rhaglen fawr o waith i wella hygyrchedd yn ein gorsafoedd.

Map Hygyrchedd

Mae ein map hygyrchedd yn amlinellu pa rai o’n gorsafoedd sydd â mynediad heb risiau.

Stations Made Easy

Mae Stations Made Easy gan y National Rail yn cynnwys cynlluniau llawr, lluniau a gwybodaeth am hygyrchedd ein gorsafoedd. Gallwch weld a oes toiledau mynediad hwylus ar gael, a oes staff wrth law i helpu a’r amseroedd agor.

Chwiliwch am eich gorsaf ar wefan y National Rail

Gwybodaeth am Hygyrchedd Gorsafoedd

Mae ein canllaw Making Rail Accessible: Helping Older and Disabled Passengers yn rhestru’n gorsafoedd i gyd ac yn egluro pa gyfleusterau sydd ar gael, yn cynnwys yr oriau staffio, toiledau a sgriniau gwybodaeth.

Changing Places

Mae ein gwefan Changing Places yn rhoi mwy o wybodaeth ynghlŷn a'r cyfleusterau yma â lle i'w ddarganfod.