Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Hygyrchedd trenau

Bydd trenau newydd a rhaglen fawr o waith ailwampio yn gwella hygyrchedd ar drenau i’n cwsmeriaid.

Yn y cyfamser, gallwch weld pa gyfleusterau sydd ar gael ar ein trenau yn ein taflen Making Rail Accessible neu gweler isod.

 

Trenau Dosbarth 142

Mae’r trenau disel dau gerbyd hyn yn rhedeg ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd ac ar wasanaethau lleol yn Ne Cymru. Mae 15 o’r rhain yn y fflyd. Mae un toiled safonol ar y trenau hyn ond dim un toiled hygyrch. Mae ynddynt ddau le i gadair olwyn, rampiau ar y trên, system annerch y cyhoedd, seddi sy’n plygu a drysau gwasgu botwm. Cawsant eu hadeiladu rhwng 1985 ac 1987.

 

Trenau Dosbarth 143

Mae’r trenau disel dau gerbyd hyn yn rhedeg ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd ac ar wasanaethau lleol yn Ne Cymru. Mae 15 o’r rhain yn y fflyd. Mae un toiled safonol ar y trenau hyn ond dim un toiled hygyrch. Mae ynddynt ddau le i gadair olwyn, rampiau ar y trên, system annerch y cyhoedd, seddi sy’n plygu a drysau gwasgu botwm. Cawsant eu hadeiladu rhwng 1985 ac 1986.

Cofiwch nad oes gan ein trenau Class 142 a 143 gyfleusterau hygyrch iawn na thoiledau. Mae’r trenau hyn yn gweithredu gyda thrên Class 150 hygyrch (mae manylion am hygyrchedd trên Class 150 ar gael isod). 

 

Trenau Dosbarth 150

Mae’r trenau disel dau gerbyd hyn yn rhedeg ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd ac ar wasanaethau lleol yn Ne Cymru. Mae 36 o’r rhain yn y fflyd. Mae un toiled safonol ar y trenau hyn ond dim un toiled hygyrch. Hyd yn hyn, rydyn ni wedi addasu 32 o’r trenau hyn, a bydd pob un wedi cael ei addasu erbyn Haf 2020. Cawsant eu hadeiladu yn 1987.

 

Trenau Dosbarth 153

Front of a 153 train in Transport for Wales livery

Mae’r trenau disel un cerbyd hyn yn rhedeg ar reilffyrdd Calon Cymru, Gorllewin Cymru, Dyffryn Conwy, Lein y Ddinas a Bae Caerdydd. Mae 8 o’r rhain yn y fflyd. Mae un toiled safonol ar y trenau hyn ond dim un toiled hygyrch. Hyd yn hyn, rydyn ni wedi addasu 8 o’r trenau hyn, a bydd pob un wedi cael ei addasu erbyn Haf 2020.

 

Trenau Dosbarth 158

A 158 train in Transport for Wales livery

Mae’r trenau disel dau gerbyd hyn yn rhedeg ar wasanaethau pellter hir ar draws y rhwydwaith. Mae 24 o’r rhain yn y fflyd. Mae dau doiled safonol ar y trenau hyn. Er bod un toiled hygyrch arnynt, 580mm yw lled y drws. Mae ynddynt ddau le i gadair olwyn, rampiau ar y trên, system annerch y cyhoedd a system annerch awtomataidd, cyfleusterau newid babanod a drysau gwasgu botwm. Cawsant eu hadeiladu rhwng 1989 ac 1992.

 

Trenau Dosbarth 170

170 train in Transport for Wales livery

 

Trenau Dosbarth 175

A 175 train in Transport for Wales livery

Mae’r trenau disel dau neu dri cherbyd hyn yn rhedeg ar wasanaethau pellter hir ar draws y rhwydwaith. Mae 12 o’r rhain yn y fflyd. Mae un toiled hygyrch ar y trenau hyn. Mae ynddynt ddau le i gadair olwyn, rampiau ar y trên, system annerch y cyhoedd a system annerch awtomataidd, cyfleusterau newid babanod a drysau gwasgu botwm. Cawsant eu hadeiladu rhwng 1999 a 2001.

 

Trenau sy’n Cael eu Tynnu gan Locomotif â phedwar cerbyd (Mark II & III)

Loco unit in Transport for Wales livery

Dydy ein Trenau sy’n cael eu tynnu gan Locomotif â phedwar cerbyd (Mark II & III) ddim yn cael eu defnyddio ers mis Mawrth 2020. Bydd trenau Class Mark V yn cymryd lle’r trenau hyn yn yr Hydref/Gaeaf 2020, a bydd y rhain yn bodloni’r holl ofynion cyfreithiol o ran hygyrchedd.