Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Hygyrchedd trenau

Bydd trenau newydd a rhaglen fawr o waith ailwampio yn gwella hygyrchedd ar drenau i’n cwsmeriaid.

Yn y cyfamser, gallwch weld pa gyfleusterau sydd ar gael ar ein trenau yn ein taflen Making Rail Accessible neu gweler isod.

Dyma’r gwasanaethau sydd ddim yn hollol hygyrch

Dydd Llun tan Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

Trenau Dosbarth 142

Mae’r trenau disel dau gerbyd hyn yn rhedeg ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd ac ar wasanaethau lleol yn Ne Cymru. Mae 15 o’r rhain yn y fflyd. Mae un toiled safonol ar y trenau hyn ond dim un toiled hygyrch. Mae ynddynt ddau le i gadair olwyn, rampiau ar y trên, system annerch y cyhoedd, seddi sy’n plygu a drysau gwasgu botwm. Cawsant eu hadeiladu rhwng 1985 ac 1987.

Trenau Dosbarth 143

Mae’r trenau disel dau gerbyd hyn yn rhedeg ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd ac ar wasanaethau lleol yn Ne Cymru. Mae 15 o’r rhain yn y fflyd. Mae un toiled safonol ar y trenau hyn ond dim un toiled hygyrch. Mae ynddynt ddau le i gadair olwyn, rampiau ar y trên, system annerch y cyhoedd, seddi sy’n plygu a drysau gwasgu botwm. Cawsant eu hadeiladu rhwng 1985 ac 1986.

Cofiwch fod trenau dosbarth 142 a 143 heb gyfleusterau hollol hygyrch, yn cynnwys toiledau, yn rhedeg ar rai llwybrau. Rydyn ni’n ymddiheuro am yr anghyfleustra hwn ac yn gwneud popeth a allwn i wella'r sefyllfa. Bydd manylion ar wasanaethau y mae hyn yn effeithio arnynt yn cael eu cyhoeddi ar y wefan yma yn fuan.

Trenau Dosbarth 150

Mae’r trenau disel dau gerbyd hyn yn rhedeg ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd ac ar wasanaethau lleol yn Ne Cymru. Mae 36 o’r rhain yn y fflyd. Mae un toiled safonol ar y trenau hyn ond dim un toiled hygyrch. Mae ynddynt ddau le i gadair olwyn, rampiau ar y trên, system annerch y cyhoedd a drysau gwasgu botwm. Cawsant eu hadeiladu yn 1987.

Trenau Dosbarth 153

Mae’r trenau disel un cerbyd hyn yn rhedeg ar reilffyrdd Calon Cymru, Gorllewin Cymru, Dyffryn Conwy, Lein y Ddinas a Bae Caerdydd. Mae 8 o’r rhain yn y fflyd. Mae un toiled safonol ar y trenau hyn ond dim un toiled hygyrch. Mae ynddynt un lle i gadair olwyn, rampiau ar y trên, system annerch y cyhoedd a drysau gwasgu botwm. Cawsant eu hadeiladu yn 1987.

Trenau Dosbarth 158

Mae’r trenau disel dau gerbyd hyn yn rhedeg ar wasanaethau pellter hir ar draws y rhwydwaith. Mae 24 o’r rhain yn y fflyd. Mae dau doiled safonol ar y trenau hyn. Er bod un toiled hygyrch arnynt, 580mm yw lled y drws. Mae ynddynt ddau le i gadair olwyn, rampiau ar y trên, system annerch y cyhoedd a system annerch awtomataidd, cyfleusterau newid babanod a drysau gwasgu botwm. Cawsant eu hadeiladu rhwng 1989 ac 1992.

Trenau Dosbarth 175

Mae’r trenau disel dau neu dri cherbyd hyn yn rhedeg ar wasanaethau pellter hir ar draws y rhwydwaith. Mae 27 o’r rhain yn y fflyd. Mae dau doiled safonol ar y trenau hyn ac un toiled hygyrch. Mae ynddynt ddau le i gadair olwyn, rampiau ar y trên, system annerch y cyhoedd a system annerch awtomataidd, cyfleusterau newid babanod a drysau gwasgu botwm. Cawsant eu hadeiladu rhwng 1999 a 2001.

Trenau sy’n Cael eu Tynnu gan Locomotif â phedwar cerbyd (Mark II & III)

Mae’r rhain yn rhedeg o Gaergybi i Gaerdydd a Manceinion yn y ddau gyfeiriad Mae 2 o’r rhain yn y fflyd. Mae rampiau ar y trenau hyn, a system annerch y cyhoedd a system annerch awtomataidd.

Mae pedwar toiled safonol ar y trenau hyn ond dim un toiled hygyrch.

Mae ynddynt le i gadair olwyn, ond dim ond yn y cerbydau dosbarth safonol. Nid yw drysau’r trenau yn bweredig a rhaid eu hagor â llaw gan ddefnyddio’r handlen ar du allan y trên.

Mae cerbyd tŷ bwyta ar y trên ond nid oes yno le addas i gadair olwyn.

Cawsant eu hadeiladu rhwng 1989 ac 1992. Fel rhan o’n hymrwymiad i hygyrchedd, caiff y trenau hyn eu hailwampio erbyn diwedd y flwyddyn eleni a byddant yn bodloni’r holl ofynion hygyrchedd cyfreithiol.

Cofiwch fod trenau sy’n Cael eu Tynnu gan Locomotif â phedwar cerbyd heb gyfleusterau hollol hygyrch, yn cynnwys toiledau, yn rhedeg ar rai llwybrau. Rydyn ni’n ymddiheuro am yr anghyfleustra hwn ac yn gwneud popeth a allwn i wella'r sefyllfa. Bydd manylion ar wasanaethau y mae hyn yn effeithio arnynt yn cael eu cyhoeddi ar y wefan yma yn fuan.