Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Mae ein Panel Hygyrchedd yn dylanwadu ar ein polisïau hygyrchedd ac yn rhoi cyngor i ni ar sut mae cefnogi cwsmeriaid byddar, anabl a hŷn i ddefnyddio’n gwasanaethau yn effeithiol.

Mae’r Panel hefyd yn rhoi cyngor inni ynglŷn â’n cynlluniau hygyrchedd ar gyfer trenau a gorsafoedd newydd a gwaith ailwampio ar drenau a gorsafoedd, ac ynghylch ein rhaglen hyfforddiant staff. Mae'r aelodau’n gweithredu fel cwsmeriaid cudd ac yn rhoi adborth amhrisiadwy inni ar ein gorsafoedd a’n safleoedd.

Pobl anabl a phobl hŷn, sydd ag ystod amrywiol o brofiad o deithio ar y trenau, yw aelodau’r Panel. Mae ganddynt namau cudd a gweladwy ac mae pob aelod yn canolbwyntio ar faterion gwahanol sy’n wynebu cwsmeriaid sydd â rhwystrau mynediad.

Mae’r Panel yn cwrdd bob chwarter, ond mae hefyd yn mynd i gyfarfodydd grwpiau gorchwyl a gweithdai gydol y flwyddyn.

Nid oes lleoedd gwag ar y Panel ar hyn o bryd.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}