Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Polisïau a gwybodaethtion

Gan weithio gyda’n cydweithwyr yn y diwydiant rheilffyrdd a Llywodraeth Cymru, mae gennym gynlluniau uchelgeisiol i wneud ein gwasanaethau yn fwy hygyrch.

Gwybodaeth Hygyrchedd i Deithwyr Hŷn ac Anabl

Mae ein canllaw Making Rail Accessible: Helping Older and Disabled Passengers yn cynnwys gwybodaeth am hygyrchedd yn ein gorsafoedd ac ar ein trenau. Mae hefyd yn amlinellu’r cymorth arbennig sydd ar gael i chi wrth deithio gyda ni.

Ein Polisïau a’n Harferion

Gallwch ddarllen mwy am ein hymrwymiad i gydraddoldeb ac i wella hygyrchedd yn ein canllaw Making Rail Accessible: Guide to Policies and Procedures.

Os hoffech gael copïau o’r canllawiau hyn mewn fformat gwahanol, cysylltwch â Cysylltiadau Cwsmeriaid ar 0333 3211 202 neu customer.relations@tfwrail.wales