Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Gall ein trenau fod yn eithaf prysur, yn enwedig yn ystod oriau brig.

Felly, efallai y byddai’n syniad da ystyried dal y trên yn ar adegau llai prysur, lle mae digon o seddi gwag o gwmpas. Gallwch weld y rhain isod:

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}