Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Gall ein trenau fod yn eithaf prysur, yn enwedig yn ystod oriau brig.

Felly, efallai y byddai’n syniad da ystyried dal y trên yn ar adegau llai prysur, lle mae digon o seddi gwag o gwmpas. Gallwch weld y rhain isod: