Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig
  Wedi sylwi. Wedi sôn. Wedi setlo.
  Rhagor o wybodaeth
 • Croesfannau rheilffordd
  Mae croesfannau rheilffordd ar gael mewn lleoliadau gwahanol ar draws y rheilffordd lle mae angen i ffyrdd a llwybrau troed groesi’r cledrau. Maen nhw’n helpu cerddwyr, traffig ar y ffyrdd ac anifeiliaid i groesi’n ddiogel.
  Rhagor o wybodaeth
 • Is-ddeddfau Rheilffyrdd
  Mae’r Is-ddeddfau Rheilffyrdd yn helpu i’ch cadw’n ddiogel ar y rheilffordd.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Mae gan Gymru lawer i’w gynnig
  Darganfod hyd a lled rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru
  Archwiliwch ein Rhwydwaith
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  TfW Smartcards