Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Gyda’n gilydd fe wnawn ni gadw Cymru’n ddiogel
  Gyda’n gilydd fe wnawn ni gadw Cymru’n ddiogel  
  Rhagor o wybodaeth
 • Security
  We want you to feel safe when travelling with us. Our on-board and station staff are trained to confidently and safely deal with a range of situations and circumstances.  
  Rhagor o wybodaeth
 • Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig
  Wedi sylwi. Wedi sôn. Wedi setlo.
  Rhagor o wybodaeth
 • Croesfannau rheilffordd
  Mae croesfannau rheilffordd ar gael mewn lleoliadau gwahanol ar draws y rheilffordd lle mae angen i ffyrdd a llwybrau troed groesi’r cledrau. Maen nhw’n helpu cerddwyr, traffig ar y ffyrdd ac anifeiliaid i groesi’n ddiogel.
  Rhagor o wybodaeth
 • Is-ddeddfau Rheilffyrdd
  Mae’r Is-ddeddfau Rheilffyrdd yn helpu i’ch cadw’n ddiogel ar y rheilffordd.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  TfW Smartcards
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Gallwch weld pa mor brysur mae eich trên yn debygol o fod.
  Er mwyn i chi allu penderfynu ar yr amser gorau ar gyfer eich taith cyn i chi archebu.
  Rhowch gynnig arni