Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Wedi sylwi. Wedi sôn. Wedi setlo.

Os ydych chi’n gweld rhywbeth sy’n edrych yn amheus, siaradwch ag aelod o staff neu tecstiwch yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar 61016. Fe wnawn ni ei setlo. Wedi sylwi. Wedi sôn. Wedi setlo.

Yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ydy’r gwasanaeth heddlu cenedlaethol ar gyfer y rheilffyrdd yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Mae’n darparu gwasanaeth plismona i weithredwyr rheilffyrdd, eu staff ac i deithwyr. Mae hefyd yn gyfrifol am blismona system danddaearol Llundain, Rheilffordd Ysgafn y Docklands, System Tram Metro Canolbarth Lloegr, a Croydon Tramlink.

Ewch i wefan yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yma.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}