Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth ardderchog i’n holl gwsmeriaid. Drwy weithio gyda’n cydweithwyr yn y diwydiant rheilffyrdd a’r Llywodraeth, rydym yn hwyluso mynediad ac yn gwella cyfleusterau ar ein trenau ac yn ein gorsafoedd.

Darllenwch fwy am ein hymrwymiad yn Gwasanaethau Rheilffyrdd Hygyrch: Canllaw i’r Polisïau a’r Gweithdrefnau. Mae’n amlinellu’r gwasanaethau gallwch chi eu disgwyl gennym pan fyddwch chi’n teithio gyda ni.

Fe wnawn ni ein gorau glas i’ch helpu chi bob amser, pa un a ydych chi’n teithio ar fyr rybudd neu wedi archebu cymorth ymlaen llaw. I gael y gwasanaeth mwyaf effeithiol, rydym yn argymell archebu cymorth o leiaf 24 awr cyn i chi deithio (gallwch archebu’n gynharach eto os yw’n well gennych chi).

Stations Made Easy

Mae Stations Made Easy gan y National Rail yn cynnwys cynlluniau llawr, lluniau a gwybodaeth am hygyrchedd ein gorsafoedd. Gallwch weld a oes toiledau mynediad hwylus ar gael, a oes staff wrth lawr i helpu a’r amseroedd agor.

Mewn rhai o’n gorsafoedd, dim ond pan fydd staff yn yr orsaf y bydd y lifftiau’n gweithio.

Chwiliwch am eich gorsaf ar wefan y National Rail

Gwasanaethau Rheilffyrdd Hygyrch: Helpu Pobl Hŷn ac Anabl

Mae ein canllaw Gwasanaethau Rheilffyrdd Hygyrch: Helpu Pobl Hŷn ac Anabl yn cynnwys gwybodaeth am hygyrchedd yn ein gorsafoedd ac ar ein trenau. Mae hefyd yn amlinellu’r cymorth arbennig sydd ar gael i chi wrth deithio gyda ni.  

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}