Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
  • Rydyn ni’n cynnig llu o fanteision pan fyddwch yn archebu eich tocynnau teithiau busnes gyda ni.
  • Nid ydym yn codi ffioedd archebu neu dalu
  • Nid oes gennym gostau sefydlu
  • Gallwch chi gasglu eich tocynnau o unrhyw beiriant tocynnau trên yn y DU
  • Gallwn ni bostio tocynnau i’ch swyddfa am ddim (codir ffioedd ar gyfer Post Cofnodedig neu Bost Arbennig)
  • Rydyn ni’n darparu gwybodaeth reoli am eich archebion trên

Tocynnau tymor corfforaethol

Helpwch eich gweithlu i arbed arian ar eu tocyn tymor. Gallwch gynnig benthyciad di-log i brynu tocyn tymor blynyddol sy’n cael ei ad-dalu drwy ddidynnu’r symiau o’r cyflog misol. Gall hwn fod yn ychwanegiad deniadol i’ch cynllun buddion i weithwyr.

Ymysg y buddion mae:

  • Cewch 12 wythnos o deithio am ddim o gymharu â phrynu tocynnau misol ar wahân
  • Gallwch chi eu defnyddio ar unrhyw adeg, unrhyw ddiwrnod, rhwng y ddwy orsaf sydd ar y tocyn.

Cysylltu â ni

I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch ni ar 0844 856 0688 neu anfonwch e-bost I Business.Bookings@tfwrail.wales

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}