Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Ein rheol yw bod yn rhaid i chi brynu tocyn cyn mynd ar drên, pan fydd cyfleusterau ar gael. Rhaid i chi hefyd allu dangos y tocyn hwn i aelod o'n tîm ar y trên pan fydd gofyn i chi wneud hynny. Os na fyddwch chi’n gwneud hynny, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu dirwy mewn llys neu brynu tocyn drytach yn ddiangen. Mae gennym ddau eithriad:

  • Os ydych chi’n teithio o orsaf sydd heb beiriant tocynnau gweithredol na swyddfa docynnau, yna bydd yn rhaid i chi fynd i siarad ag aelod o’r tîm ar y trên; neu
  • Os oes gennych chi anabledd sy'n eich atal chi rhag prynu tocyn cyn mynd ar y trên, yna gallwch brynu eich tocyn ar y trên. Byddwn yn cynnig y pris priodol ar gyfer eich taith ac yn rhoi gostyngiad os ydych chi’n gymwys.

Mae prynu tocyn yn haws nag erioed. Mae modd prynu ar-lein, ar yr ap neu mewn gorsaf.

Darllenwch ein polisi i gyd yma.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}