Mynd ymlaen i’r prif gynnwys

Tocynnau Advance yw ein tocynnau gwerth gorau am arian a gallwch ddefnyddio eich Cerdyn Rheilffordd i gael gostyngiad wrth archebu. Tocynnau unffordd ydyn nhw felly gallwch brynu cyfuniad o docynnau gwahanol. Dim ond ar y trên rydych chi wedi’i archebu y gallwch eu defnyddio.

Ni allwch gael ad-daliad ond gallwch wneud newidiadau ar yr amod eich bod yn gwneud hynny cyn i’r trên sydd wedi’i argraffu ar y tocyn neu’r tocyn cadw sedd adael yr orsaf.

Ni allwn sicrhau bod tocynnau Advance ar gael ac mae’r niferoedd fel arfer yn brin. Felly rydyn ni'n awgrymu archebu’n gynnar i osgoi cael eich siomi. Ac fel mae’r enw’n awgrymu, dim ond ymlaen llaw y gallwch chi eu prynu. Fel arfer, maent ar gael i’w prynu hyd at 12 wythnos cyn y diwrnod rydych chi eisiau teithio.

Prynu tocynnau Advance hyd at

Llun-Gwener Sadwrn Sul Teithiau Fferi SailRail
3-7 Rhagfyr 8 Rhagfyr 9 Rhagfyr 16 Rhagfyr

Ble mae prynu tocyn Advance

Gallwch brynu tocynnau Advance ar-lein, drwy’r ap ac o swyddfa docynnau.

Sut mae newid tocyn Advance

Gallwch wneud newidiadau yn dibynnu ar lle y prynwyd eich tocyn a pha opsiwn danfon a ddewiswyd. Os bydd angen newid rhywbeth, dyma sut mae gwneud hynny:

  • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn ar-lein gennym ni, gallwch ei newid drwy fynd i Fy Nghyfrif >> Archebion >> Newid Taith.
  • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn drwy beiriant tocynnau mewn gorsaf neu mewn swyddfa docynnau, ewch yn ôl i’r orsaf dan sylw a byddwn yn falch o’ch helpu.
  • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn gan fanwerthwr arall, fel Trainline.com er enghraifft, cysylltwch â’r cwmni’n uniongyrchol.
  • Yn anffodus, chewch chi ddim newid tocynnau symudol nac e-docynnau.

Rydyn ni’n codi tâl o £10 y tocyn i wneud newidiadau.

Sut mae ad-dalu Tocyn Advance

Ni allwn ad-dalu tocynnau Advance.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}