Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
 • Amdanom Ni
  Croeso i Trafnidiaeth Cymru, eich cwmni trenau newydd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Dechrau Taith
  Trafidiaeth Cymru yw'ch cwmni trenau newydd. Rydych yn haeddu gwasanaeth rheilffordd heb ei ail. Dewch gyda ni wrth i'r daith ddechrau.
  Rhagor o wybodaeth
 • Ein Hamcanion
  Cafodd Trafnidiaeth Cymru ei sefydlu er mwyn ‘Cadw Cymru i Symud’ drwy ddarparu cyngor arbenigol, gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid a buddsoddiad wedi’i dargedu mewn seilwaith trafnidiaeth modern. Byddwn yn darparu rhwydwaith trafnidiaeth y bydd Cymru gyfan yn falch ohono.
  Rhagor o wybodaeth
 • Siarter Teithwyr
  Mae’r Siarter Teithwyr yn nodi ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth diogel o safon uchel y mae gennych chi hawl i’w ddisgwyl. Rydym yn cyhoeddi’r Siarter er mwyn rhoi gwybod i chi pa safonau rydym yn ceisio eu cyflawni.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Trafnidiaeth Cymru
  Trafnidiaeth Cymru ydy eich gweithredwr trenau newydd
  Rhagor o wybodaeth
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Map o'r Llwybr
  Mae ein map o’r llwybr yn dangos ble mae ein gwasanaethau yn rhedeg ar draws ein rhwydwaith.
  Rhagor o wybodaeth
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Ap Tocynnau Trafnidiaeth Cymru
  Y ffordd hawdd o gynllunio teithiau a chael y tocynnau rhataf
  Rhagor o wybodaeth