Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Rydym yn gwybod beth mae bod ar amser yn ei olygu i chi, yma gallwch weld ein ffigurau prydlondeb am gyfnod diweddaraf y rheilffordd a lle y mae unrhyw funudau o oedi wedi’u priodoli.

Period 2 2020: 3 Mai - 30 Mai 2020

 

Mesur Perfformiad Cyhoeddus (PPM)

Yn dangos y canran o drenau a gyrhaeddodd eu gorsaf derfynol o fewn 4 munud 59 eiliad i’r amser a hysbysebwyd

Transport for Wales Public Performance Measure

 

Amser Cywir

Yn dangos y canran o drenau a gyrhaeddodd eu gorsaf derfynol o fewn 59 eiliad i’r amser a hysbysebwyd

Transport for Wales Right Time

 

Cyfran o Orsafoedd y Methwyd â Stopio Ynddynt (PSSM)

Yn dangos y canran o orsafoedd lle yr oedd llai na 5% o’r arosiadau a drefnwyd wedi’u methu

Transport for Wales Proportion of Stations Stops Missed

 

Munudau o Oedi

Yn dangos y canran o funudau o oedi y gellir eu priodoli i Trafnidiaeth Cymru, Network Rail a chwmnïau trên eraill

Transport for Wales Delay Minutes