Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnig cyfleoedd rhagorol i BBaChau yng Nghymru dendro am fusnes yn y sector trafnidiaeth yng Nghymru. 

Rydym yn datblygu fframwaith o gyflenwyr i weithio gyda ni er mwyn gwella cysylltedd trafnidiaeth a sicrhau manteision ehangach i gymunedau Cymru.