Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnig cyfleoedd rhagorol i BBaChau yng Nghymru dendro am fusnes yn y sector trafnidiaeth yng Nghymru. 

Rydym yn datblygu fframwaith o gyflenwyr i weithio gyda ni er mwyn gwella cysylltedd trafnidiaeth a sicrhau manteision ehangach i gymunedau Cymru.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}