Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Gyda’n gilydd fe wnawn ni gadw Cymru’n ddiogel
  Hoffem eich sicrhau chi mai diogelwch a llesiant ein holl gwsmeriaid a’n staff yw ein prif flaenoriaeth yn ystod y Coronafeirws (COVID-19) ledled y DU. Felly, rydyn ni’n cysylltu â chi i roi gwybod i chi am y mesurau rydyn ni wedi’u rhoi ar waith i’ch cadw chi’n ddiogel ar ein trenau a rhoi hyblygrwydd i chi o ran eich cynlluniau teithio.
  Rhagor o wybodaeth
 • Beics ar y trên
  Ydych chi'n teithio gyda’ch beic? Mae gennym leoedd i feiciau ar ein trenau, ond mae lle’n brin.
  Rhagor o wybodaeth
 • Bwyd a Diod ar y Trenau
  Oherwydd y sefyllfa ar hyn o bryd gyda Covid-19, mae ein gwasanaeth arwylo wedi cael i’w gohirio.
  Rhagor o wybodaeth
 • WiFi am ddim
  Rydyn ni’n cynnig WiFi am ddim ar rhan fwyaf o’n trenau ac yn 50 o’n gorsafoedd ledled y wlad.
  Rhagor o wybodaeth
 • Crefftau Ar Y Cledrau
  Does dim angen diflasu! Rhowch gynnig ar ein gweithgareddau hwyliog. Cofiwch ddangos yr hyn rydych chi wedi’i greu ar gyfryngau cymdeithasol drwy ...
  Rhagor o wybodaeth
 • Beth gallwch chi ddod gyda chi ar y trên
  Teithio â bagiau neu anifeiliaid anwes?
  Rhagor o wybodaeth