Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Beics ar y trên
  Ydych chi'n teithio gyda’ch beic? Mae gennym leoedd i feiciau ar ein trenau, ond mae lle’n brin.
  Rhagor o wybodaeth
 • Bwyd a Diod ar y Trenau
  Gallwch chi fwynhau diodydd a byrbrydau gan ein staff arlwyo ar y trên.
  Rhagor o wybodaeth
 • WiFi am ddim
  Rydyn ni’n cynnig WiFi am ddim ar bob un o’n trenau ac yn 50 o’n gorsafoedd ledled y wlad.
  Rhagor o wybodaeth
 • Beth gallwch chi ddod gyda chi ar y trên
  Teithio â bagiau neu anifeiliaid anwes?
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Mae gan Gymru lawer i’w gynnig
  Darganfod hyd a lled rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru
  Archwiliwch ein Rhwydwaith
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  Amseroedd trenau a thocynnau