Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Gyda’n gilydd fe wnawn ni gadw Cymru’n ddiogel
  Aros adref, arbed bywydau a theithio dim ond os oes rhaid Canllawiau Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yw aros adref, arbed bywydau a theithio dim ond os oes rhaid.  Bydd y cyfyngiadau hyn yn helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws a byddant mewn grym o 18:00 ddydd Gwener 23 Hydref 2020 tan 00:01 ddydd Llun 9 Tachwedd 2020.
  Rhagor o wybodaeth
 • Beics ar y trên
  Ydych chi'n teithio gyda’ch beic? Mae gennym leoedd i feiciau ar ein trenau, ond mae lle’n brin.
  Rhagor o wybodaeth
 • Bwyd a Diod ar y Trenau
  Oherwydd y sefyllfa ar hyn o bryd gyda Covid-19, mae ein gwasanaeth arwylo wedi cael i’w gohirio.
  Rhagor o wybodaeth
 • WiFi am ddim
  Rydyn ni’n cynnig WiFi am ddim ar rhan fwyaf o’n trenau ac yn 50 o’n gorsafoedd ledled y wlad.
  Rhagor o wybodaeth
 • Crefftau Ar Y Cledrau
  Does dim angen diflasu! Rhowch gynnig ar ein gweithgareddau hwyliog. Cofiwch ddangos yr hyn rydych chi wedi’i greu ar gyfryngau cymdeithasol drwy ...
  Rhagor o wybodaeth
 • Beth gallwch chi ddod gyda chi ar y trên
  Teithio â bagiau neu anifeiliaid anwes?
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  TfW Smartcards
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Gallwch weld pa mor brysur mae eich trên yn debygol o fod.
  Er mwyn i chi allu penderfynu ar yr amser gorau ar gyfer eich taith cyn i chi archebu.
  Rhowch gynnig arni