Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo
 • Teithio digyswllt
  Teithio digyswllt
  Dyma sut gallwch chi deithio'n ddigyswllt
  Rhagor o wybodaeth
 • Gyda’n gilydd fe wnawn ni gadw Cymru’n ddiogel
  Gyda’n gilydd fe wnawn ni gadw Cymru’n ddiogel
  Hoffem eich sicrhau chi mai diogelwch a llesiant ein holl gwsmeriaid a’n staff yw ein prif flaenoriaeth yn ystod y Coronafeirws (COVID-19). Helpwch ni drwy ddilyn y canllawiau Teithio’n Saffach hyn. Y cyngor diweddaraf ar detihio.
  Rhagor o wybodaeth
 • Croeso'n ôl!
  Croeso'n ôl!
  Rydyn ni wedi gweld eich eisiau chi. Rydyn ni wedi bod yn gwneud yn siŵr bod ein trenau a’n gorsafoedd yn barod ichi pan fyddwch yn penderfynu dychwelyd. Gyda rhagor o fesurau hylendid, cadw pellter cymdeithasol a diogelwch ar waith, rydyn ni wedi cael achrediad barod i fynd ac mae ein cyd-weithwyr yn edrych ymlaen at eich croesawu’n ôl.
  Rhagor o wybodaeth
 • Cadw sedd
  Cadw sedd
  Teithio’n saffach. Gwnewch eich gwaith cartref. Cadwch sedd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Gwiriwr Capasiti
  Gwiriwr Capasiti
  Mae’r Gwiriwr Capasiti hwn yn helpu ein teithwyr i weld pa drenau sy’n aml yn llawn a pha rai sydd â digon o seddi ar gael, er mwyn iddyn nhw allu penderfynu ar yr amser gorau ar gyfer eu taith.
  Rhagor o wybodaeth
 • Plus Bus
  Plus Bus
  Cewch deithio ar y bws o gwpas y dref gyda'ch tocyn trên
  Rhagor o wybodaeth
 • Ap
  Ap
  Cynlluniwch eich taith a phrynwch eich tocynnau trên drwy’r ap Mae ap TfW Rail yn rhoi’r diweddaraf i chi pan fyddwch chi ar fynd ac mae’n eich galluogi i archebu tocynnau unrhyw le, unrhyw bryd. Byddwch chi’n gallu: Lawrlwytho ap TfW Rail nawr
  Rhagor o wybodaeth
 • Teithio hygyrch
  Teithio hygyrch
  Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth rhagorol i’n holl gwsmeriaid. Yma fe gewch chi’r holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch i gynllunio eich siwrnai, archebu cymorth a chael gwybod am ein cynlluniau i wella hygyrchedd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Mynd a Dod i’r Orsaf
  Mynd a Dod i’r Orsaf
  O fysiau a beiciau i feysydd awyr a pharcio a theithio, yma gallwch ddod o hyd i'r ffyrdd gorau o deithio i’n gorsafoedd ac oddi yno
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni