Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Teithio’n saffach. Gwnewch eich gwaith cartref. Cadwch sedd.

Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.

Mae modd cadw sedd pan fydd hynny ar gael wrth brynu tocynnau ac ar reilffyrdd y Cambrian, Arfordir Gogledd Cymru a’r Gororau, a gorsafoedd rhwng Caerdydd a Chaerloyw drwy ddefnyddio ein platfform cadw sedd.

Os na fyddwch yn cadw sedd, efallai bydd y trên yn llawn yn barod.

 

Croeso'n ôl!

Rydyn ni wedi gweld eich eisiau chi. Rydyn ni wedi bod yn gwneud yn siŵr bod ein trenau a’n gorsafoedd yn barod ichi pan fyddwch yn penderfynu dychwelyd. 

 

Pa drenau sydd â’r mwyaf o le?

Cyn i chi deithio gallwch wybod pa rai o’n trenau sydd fel rheol â digon o le ar gyfer cadw pellter cymdeithasol a pha rai o’n trenau fydd efallai’n llawn.

Gwiriwr Capasiti

 

Sut mae cadw sedd?

Ar hyn o bryd, dim ond hyd at 6 wythnos cyn eich taith y gellir cadw sedd.

Ar-lein
Gallwch chi gadw sedd ar yr un pryd â phrynu eich tocyn ar ein gwefan ac ar ein ap.
Mewn Peiriant Gwerthu Tocynnau

Wrth brynu tocyn o beiriant gwerthu tocynnau yn un o’n gorsafoedd trenau, bydd hefyd angen i chi:

Gadw sedd ar-lein

  • Ewch i’r dudalen we hon i gadw sedd ar y gwasanaeth(au) TrC mae eich tocyn yn berthnasol iddo.
    Byddwn wedyn yn anfon e-bost atoch. 

 

Ffoniwch 0333 3211 202

  • I siarad â’n tîm a fydd yn cadw sedd i chi.
Mewn Swyddfa Docynnau yn yr Orsaf
Wrth brynu tocyn mewn swyddfa docynnau yn yr orsaf, bydd ein cydweithwyr Gwasanaeth Cwsmeriaid yn gallu helpu i gadw sedd ar gyfer pob rhan berthnasol o’ch taith.

 

Wedi cael tocyn ond heb gadw sedd?

Wedi cael tocyn ond heb gadw sedd? Os oes gennych chi docyn trên TrC yn barod ond dydych chi ddim wedi cadw sedd neu mae gennych chi docyn ar gyfer sawl taith (Tocynnau Tymor fel rheol gan gynnwys Cardiau clyfar, swp Multiflex, tocynnau Unrhyw Bryd gyda’r daith yn ôl yn ddilys am fis, tocynnau Rover a Ranger a chardiau teithio rhatach) dylech chi gadw sedd cyn cychwyn pob rhan o’ch taith.

Cadw sedd ar-lein

Ffoniwch 0333 3211 202

 

Pethau sydd angen eu gwybod:

Gallwch gadw sedd ar yr amod bod lle ar gael. Os ydy’r trên yn llawn ac nad oes modd cadw sedd, bydd angen i chi wneud y daith hon rywbryd eto.

Os bydd wedyn angen i chi newid neu ganslo tocynnau ffoniwch 0333 3211 202 neu siarad â’n cydweithwyr Gwasanaethau Cwsmeriaid mewn gorsaf. Efallai bydd yn rhaid codi ffi weinyddol ar gyfer newid rhai tocynnau. Gallwch chi newid e-docynnau am ddim ar y wefan hon os cafodd y tocynnau eu prynu ar y wefan hon neu ar ap TfW Rail.

Dewch â phrawf eich bod wedi cadw sedd ar gyfer pob rhan o’ch taith, gan gynnwys y daith am allan ac yn ôl ar gyfer y tocynnau perthnasol. Bydd eich staff yn archwilio tocynnau’n rheolaidd sy’n golygu na fyddwch chi’n cael teithio os nad ydych chi wedi cadw sedd.

Ar hyn o bryd, dim ond hyd at 7 diwrnod cyn eich taith y gellir cadw sedd. Fodd bynnag, gellir prynu sawl math o docyn trên hyd at 12 wythnos cyn teithio. Hefyd, gellir prynu tocyn aml-daith, fel tocynnau Tymor, ar gyfer teithio dros gyfnodau hir – hyd at flwyddyn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw sedd ar gyfer yr holl deithiau trên y byddwch yn eu gwneud.

Rhaid i chi hefyd gael tocyn dilys ar gyfer eich taith.

Dim ond ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru mae modd i ni gadw sedd. Efallai y bydd hefyd angen cadw sedd ar drenau cwmnïau trenau eraill sy’n gweithredu ar ein llwybrau. Holwch gwmnïau unigol cyn eich taith ac i weld a oes angen cadw sedd.

Cofiwch ei bod yn rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drenau ac mewn gorsafoedd oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Mae rhagor o wybodaeth am sut mae teithio’n saffach ar gael yma.