Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo
 • Cysylltiadau Meysydd Awyr
  Cysylltiadau Meysydd Awyr
  Mae ein trenau’n mynd â chi yn syth i feysydd awyr Caerdydd, Birmingham a Manceinion. Gallwch chi adael eich car gartref ac anghofio am dagfeydd traffig a chostau parcio.
  Rhagor o wybodaeth
 • Parhau â’ch Taith
  Parhau â’ch Taith
  Ydych chi’n parhau â’ch taith ar ôl bod ar y trên?
  Rhagor o wybodaeth
 • Meysydd parcio
  Meysydd parcio
  Mae meysydd parcio ar gael yn y rhan fwyaf o’n gorsafoedd. Mae'r meysydd parcio’n cael eu rhedeg naill ai gennym ni, gan NCP, neu gan yr awdurdod lleol. Mae mwy o wybodaeth am barcio, gan gynnwys y lleoliadau, y prisiau, yr oriau agor a nifer y lleoedd parcio ar gael ar dudalennau gorsafoedd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Cysylltiadau fferi
  Cysylltiadau fferi
  Gall ein trenau fynd â chi i borthladdoedd Caergybi, Doc Penfro ac Abergwaun, felly gallwch ymlacio ar y daith i’r porthladd drwy neidio ar un o’n trenau.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni