Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Teithio hygyrch

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth rhagorol i’n holl gwsmeriaid. Yma fe gewch chi’r holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch i gynllunio eich siwrnai, archebu cymorth a chael gwybod am ein cynlluniau i wella hygyrchedd.

 • Archebu cymorth arbennig
  Archebu cymorth arbennig
  Rydyn ni am ei gwneud hi mor hawdd â phosib i chi deithio gyda ni ac rydyn ni’n cynnig cymorth o sawl math os oes gennych chi anghenion ychwanegol.
  Rhagor o wybodaeth
 • Sgwteri symudedd a chadeiriau olwyn
  Sgwteri symudedd a chadeiriau olwyn
  Sgwteri symudedd a chadeiriau olwyn Fe gewch chi ddod â'ch sgwter symudedd ar ein trenau os yw’n cydymffurfio â’n canllawiau, a bod y gorsafoedd y byddwch chi’n eu defnyddio ar gyfer eich taith yn hygyrch.  
  Rhagor o wybodaeth
 • Hygyrchedd trenau
  Hygyrchedd trenau
  Canllaw ar gyfer ein fflyd o drenau
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau a disgowntiau ar gyfer Teithio Hygyrch
  Tocynnau a disgowntiau ar gyfer Teithio Hygyrch
  Tocynnau a disgowntiau Mae llawer o ffyrdd i chi brynu eich tocynnau a llawer o ddisgowntiau ar gael i ateb anghenion amrywiol. Gallwch chi brynu tocyn:
  Rhagor o wybodaeth
 • Hygyrchedd Gorsafoedd
  Hygyrchedd Gorsafoedd
  Rydyn ni’n buddsoddi mewn rhaglen fawr o waith i wella hygyrchedd yn ein gorsafoedd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Polisïau a gwybodaeth
  Polisïau a gwybodaeth
  Gan weithio gyda’n cydweithwyr yn y diwydiant rheilffyrdd a Llywodraeth Cymru, mae gennym gynlluniau uchelgeisiol i wneud ein gwasanaethau yn fwy hygyrch.
  Rhagor o wybodaeth
 • Cynlluniau ar gyfer teithio annibynnol
  Rydyn ni wastad yn gweithio ar gynlluniau newydd i helpu cwsmeriaid ag anghenion hygyrchedd i deithio’n gyfforddus, yn ddiogel ac mor annibynnol â phosib.
  Rhagor o wybodaeth
 • Panel Hygyrchedd
  Panel Hygyrchedd
  Mae ein Panel Hygyrchedd yn dylanwadu ar ein polisïau hygyrchedd ac yn rhoi cyngor i ni ar sut mae cefnogi cwsmeriaid byddar, anabl a hŷn i ddefnyddio’n gwasanaethau yn effeithiol.
  Rhagor o wybodaeth
 • Adnoddau yn ymwneud â hygyrchedd a chynhwysiant
  Pwrpas y ddogfen hon yw hysbysu partïon â diddordeb, yn fewnol ac yn allanol i'r Diwydiant Rheilffyrdd, am yr amrywiaeth o Ganllawiau, Deddfwriaeth a Chydymffurfiaeth berthnasol sy'n effeithio ar y Diwydiant Rheilffyrdd yn gyffredinol heddiw.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni