Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Cynlluniau ar gyfer teithio annibynnol

Rydyn ni wastad yn gweithio ar gynlluniau newydd i helpu cwsmeriaid ag anghenion hygyrchedd i deithio’n gyfforddus, yn ddiogel ac mor annibynnol â phosib.

 

 • Cynllun Waled Oren
  Cynllun Waled Oren
  Prosiect ar y cyd yw’r Cynllun Waled Oren sydd wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru fel rhan o strategaeth Anhwylderau Sbectrwm Awtistig Cymru Gyfan. Mae ar gyfer unrhyw un sy’n cael trafferth cyfleu ei anghenion pan fydd yn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.
  Rhagor o wybodaeth
 • Canllaw sain teithio â chymorth
  Mae'r canllaw ddwyieithog yma wedi ei greu i gynorthwyo cwsmeriaid sydd wedi colli eu golwg i gynllunio’u taith ar y trên.
  Rhagor o wybodaeth
 • Cŵn cymorth
  Cŵn cymorth
  Rydyn ni’n cynnig Cynllun Teithio â Chŵn Cymorth mewn partneriaeth ag Assistance Dogs (UK).
  Rhagor o wybodaeth
 • Assisted travel awareness talks
  We visit local groups to talk about the assistance available at our stations and on our trains, how to buy a ticket and book assistance, station and train facilities, and what discounts are available. We can also arrange familiarisation trips so you can experience a journey by train with us. To arrange an awareness visit, contact our Customer Relations team on 03333 211 202 or email us community@tfwrail.wales
  Rhagor o wybodaeth
 • The Sunflower Lanyard
  The Sunflower Lanyard allows the wearer to discreetly indicate that they may have additional needs that are not immediately obvious.
  Rhagor o wybodaeth
 • Ap Dehongli BSL
  Mae’r haws nag erioed i Gwsmeriaid Byddar BSL a Staff TrC gyfathrebu â’i gilydd Mae Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag InterpreterNow i helpu ein cwsmeriaid byddar sy’n defnyddio BSL a’n gweithwyr rheng flaen i gyfathrebu â’i gilydd. Mae un o bartneriaid TrC, sef InterpreterNow sy’n darparu ein ap BSL, yn cynnig gwasanaethau dehongli am ddim er mwyn helpu pobl i gael gafael ar ofal iechyd yn ystod y pandemig Covid 19 presennol. Caiff hyn ei ariannu gan Sign Health, sef yr elusen iechyd ar gyfer pobl fyddar.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni