Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol ac eraill sy’n darparu trafnidiaeth gyhoeddus i hyrwyddo’r Waled Oren fel offeryn cyfathrebu ar gyfer teithwyr

Prosiect ar y cyd yw’r Cynllun Waled Oren sydd wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru fel rhan o strategaeth Anhwylderau Sbectrwm Awtistig Cymru Gyfan. Mae ar gyfer unrhyw un sy’n cael trafferth cyfleu ei anghenion pan fydd yn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.

 

Ar gyfer pwy mae’r cynllun?

Mae’r Waled Oren ar gyfer unrhyw un a hoffai gael cymorth i gyfathrebu â staff pan fydd yn teithio ar y bws neu’r trên. Mae wedi’i chynllunio’n arbennig i deithwyr ag Anhwylderau Sbectrwm Awtistig. Fodd bynnag, gall unrhyw un ag anabledd cudd ei ddefnyddio os byddai’n well ganddo gyfathrebu â staff heb ddefnyddio iaith lafar. Rydyn ni hefyd yn argymell y dylai teithwyr sydd wedi eu heithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb ddefnyddio’r cynllun Waled Oren gyda’r mewnosodiadau ‘Eithriadau Gorchuddion Wyneb’.

 

Sut mae’n gweithio?

Mae gan y waled bocedi plastig lle gallwch roi geiriau a lluniau i’ch helpu i gyfleu eich anghenion i staff trafnidiaeth ledled Cymru. Dangoswch y waled i staff yn yr orsaf ac ar y bws neu’r trên pan fyddwch chi’n teithio neu’n prynu tocyn. Maen nhw wedi cael hyfforddiant i adnabod y waled ac i roi’r help priodol. 

 

Sut mae creu geiriau a lluniau?

Gallwch lawrlwytho’r templedi ar-lein, neu greu eich rhai eich hunain drwy dorri papur i faint 90x60mm i’w roi yn y pocedi.

Lawrlwytho Taflen Argraffu’r Waled Oren | Agor ar ffurf PDF

Orange Wallet Face Covering Exemption Inserts | Agor ar ffurf PDF

Mae rhagor o bethau i’w lawrlwytho ar gyfer y Waled Oren ar gael o wefan ASD info Wales

 

Mewn argyfwng

Rydyn ni’n argymell eich bod yn cadw manylion cyswllt y person yr hoffech i ni ei ffonio mewn argyfwng yn eich Waled Oren. Dangoswch eich waled i aelod o staff i ddangos bod angen help arnoch chi.  

 

Cael eich Waled Oren

Cysylltwch â ni gan nodi’ch cyfeiriad ac fe wnawn ni bostio waled atoch chi.