Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo
 • Club 50
  Club 50
  50 oed neu'n hŷn? Teithiwch am £29 Ddwyfford Tocynnau dwyffordd rhad i leoliadau poblogaidd. Arbedwch arian gyda Club 50.
  Rhagor o wybodaeth
 • Rydyn ni’n gostwng costau teithio ar drenau
  Rydyn ni’n gostwng costau teithio ar drenau
  Rydyn ni’n gweithio’n galed i leihau cost teithio ar y trên i chi. Mae newidiadau a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2020 yn golygu bod y gost o deithio ledled rhwydwaith Cymru a'r Gororau ar drenau Trafnidiaeth Cymru wedi gostwng dros 1% am y tro cyntaf ers amser maith. Mae hyn o gymharu â phrisiau 2019.
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocynnau Advance
  Tocynnau Advance
  Newyddion da, rydyn ni wedi cyflwyno tocynnau Advance rhatach ar filoedd o lwybrau ychwanegol, sy’n golygu ei bod hi’n fwy fforddiadwy nag erioed dal i fyny â ffrindiau a theulu.
  Rhagor o wybodaeth
 • Teithio mewn grŵp
  Teithio mewn grŵp
  Bydd ein tîm Teithio Mewn Grŵp arbenigol yn gallu eich helpu i gynllunio eich siwrnai a dod o hyd i’r pris gorau.
  Rhagor o wybodaeth
 • Cardiau Rheilffordd
  Cardiau Rheilffordd
  Fe allwch chi arbed rhagor o arian wrth brynu tocynnau trên drwy ddefnyddio Cerdyn Rheilffordd. Dyma'n rhai mwyaf poblogaidd:  
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni