Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo
 • Gwaith Peirianyddol
  Gwaith Peirianyddol
  Oes gennych chi daith ar y gweill yn ystod y dyddiau neu wythnosau nesaf? Gallwch ddefnyddio’r adnodd hwn i weld a oes unrhyw waith gwella wedi’i gynllunio I gael gwybodaeth yn fyw ar y diwrnod ewch i’n hadnodd Gwirio Taith
  Rhagor o wybodaeth
 • Gwiriwr Capasiti
  Gwiriwr Capasiti
  Mae’r Gwiriwr Capasiti hwn yn helpu ein teithwyr i weld pa drenau sy’n aml yn llawn a pha rai sydd â digon o seddi ar gael, er mwyn iddyn nhw allu penderfynu ar yr amser gorau ar gyfer eu taith.
  Rhagor o wybodaeth
 • Amserlenni
  ...
  Rhagor o wybodaeth
 • Hydref 2020
  Hydref 2020
  Yn draddodiadol, mae tymor yr hydref yn achosi problemau gweithredol ar y rhwydwaith rheilffyrdd ledled y DU. Mae Network Rail a Trafnidiaeth Cymru wedi bod yn cydweithio’n agos drwy’r flwyddyn i baratoi a chadw cwsmeriaid i symud yn ystod yr hydref a’r gaeaf hwn.   
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Available exclusively on our App
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Prynwch eich tocyn tymor a’i lwytho ar ein Cerdyn Clyfar.
  Smartcards
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Let's try it