Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo
 • Gwaith Peirianyddol
  Gwaith Peirianyddol
  Oes gennych chi daith ar y gweill yn ystod y dyddiau neu wythnosau nesaf? Gallwch ddefnyddio’r adnodd hwn i weld a oes unrhyw waith gwella wedi’i gynllunio I gael gwybodaeth yn fyw ar y diwrnod ewch i’n hadnodd Gwirio Taith
  Rhagor o wybodaeth
 • Gwiriwr Capasiti
  Gwiriwr Capasiti
  Mae’r Gwiriwr Capasiti hwn yn helpu ein teithwyr i weld pa drenau sy’n aml yn llawn a pha rai sydd â digon o seddi ar gael, er mwyn iddyn nhw allu penderfynu ar yr amser gorau ar gyfer eu taith.
  Rhagor o wybodaeth
 • Amserlenni newydd Mai 2021
  Amserlenni newydd Mai 2021
  Newid amserlen o ddydd Sul 16 Mai 2021 ymlaen – gwnewch eich gwaith cartref cyn teithi Rydyn ni’n cyflwyno amserlenni newydd ar draws ein rhwydwaith o ddydd Sul 16 Mai 2021 ymlaen. Oherwydd y sefyllfa barhaus gyda’r coronafeirws a'r mesurau rydyn ni wedi’u cyflwyno i helpu pobl i gadw pellter cymdeithasol, rydyn ni’n dal i redeg llai o wasanaethau o’i gymharu â lefelau cyn y pandemig. Rydyn ni’n rhedeg yr holl drenau sydd ar gael ac wedi blaenoriaethu capasiti ar gyfer ein gwasanaethau prysuraf.
  Rhagor o wybodaeth
 • Cadw sedd
  Cadw sedd
  Teithio’n saffach. Gwnewch eich gwaith cartref. Cadwch sedd.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni