Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Oes gennych chi daith ar y gweill yn ystod y dyddiau neu wythnosau nesaf?

Gallwch ddefnyddio’r adnodd hwn i weld a oes unrhyw waith gwella wedi’i gynllunio

I gael gwybodaeth yn fyw ar y diwrnod ewch i’n hadnodd Gwirio Taith

Chwilio am fanylion byw am drenau sy’n cyrraedd ac yn gadael?

Dyma wybodaeth awtomataidd gan www.NationalRail.co.uk sydd ond ar gael yn Saesneg ar hyn o bryd. Mae cyfieithiad Cymraeg ar gael ar gais

 

Newidiadau i Amserau Trên

Mehefin 2021 | Agor ar ffurf PDF

Gorffennaf 2021 | Agor ar ffurf PDF